ทำความรู้จักกับ item - detail


ทำความรู้จักกับ item - detail เป็นหนึ่งในการพัฒนาแอพ

กรณีที่ 1 แอพขายสินค้า แต่ละรายการขาย สำหรับคนซื้อ 1 คน จะมีหลายรายการ ในแถวของรายการ จะมีข้อมูล สินค้า จำนวน เป็นต้น


กรณีที่ 2 โรงงานผลิตสินค้า จะมีรายการสินค้าจำนวนหลายรายการ และมีการตรวจนับ หลายครั้งในรอบปี
 

กรณีที่ 3 โรงเรียนมอบงานให้กลุ่มนักเรียนไปทำ นักเรียนแต่ละคน ต้องการเพิ่มรายละเอียดงานที่ทำ

กรณีที่ 4 เอกสารถูกแจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุม ซึ่งทุกคนจะต้องมีการ รีวิว เอกสาร


จากทุกกรณีด้านบน จะเห็นว่า มีข้อมูลเฉพาะ เกี่ยวข้องจำนวน 2 รายการ ในเชิงความสัมพันธ์ ยกตัวอย่างกรณีที่ 1 เป็นแนวทางการสร้างแอพ
ข้อมูล 2 อย่าง คือ การสั่งซื้อสินค้า และ รายการสินค้า
แบบมาตรฐานในการสร้างแอพ คือ สร้าง 2 ตารางข้อมูล ขึ้นมา คือ
ตาราง ขายสินค้า มีข้อมูล id, ลูกค้า และวันที่
ตาราง รายการขาย จะมี id, หมายเลขขาย (อ้างอิงกับตารางขาย) ,สินค้า ,ราคา และ จำนวน


จากตัวอย่างแอพขายสินค้า

การที่จะเพิ่มรายการขายใหม่ 
1 สร้างลำดับการขาย พร้อมด้วยข้อมูลคนซื้อ 
2 เพิ่ม 1 รายการสินค้า 
ตัวแปรที่ต้องนำมาใช้งานประจำ 

แต่ละรายการสินค้า อาจจะรวมข้อมูลจาก รายการขาย เช่น การขาย อาจจะมี จำลองค่าภาษี และ รายการสินค้า อาจจะมี คิดค่าราคาย่อย ในแท่งข้อมูล คอลัมน์ โดยใช้สูตร [ราคาทุน] * [จำนวน] * [เลขที่ขาย].[ภาษี]

รายการขาย อาจจะมี คอลัมน์จำลอง ผลรวมของรายการขาย ซึ่งอาจจะใช้สูตร เป็น : SUM(SELECT(รายการสินค้า[ยอดรวม], [รหัสขาย] = [_แถวข้อมูล].[Id])) 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า