อยากทำแอพเป็นต้องศึกษาเรื่องของดาต้า Data

การสร้างแอพโดยไม่มีพื้นฐาน การเขียนโค้ด ดูตามและทำได้ แต่สิ่งสำคัญคือ ผู้ทำ ควรจะศึกษา ข้อมูลเรื่องของดาต้า หรือข้อมูล ไว้สักนิด เพื่อที่จะช่วยให้กระบวนการทำแอพ สามารถเดินหน้าไปได้เรื่อยๆ 

เราจำเป็นต้องมีข้อมูลหรือ ดาต้าก่อน 
จากนั้น จับดาต้าเหล่านั้น ใส่ในตาราง ที่แบ่งเป็น คอลัมน์ และเป็นแถว โดยจะต้องมีการกำหนดหัวข้อ หรือชื่อของคอลัมน์ ที่เข้าใจได้ 
เรคคอร์ด Record จะถูกเก็บเป็นแถวเดียว ในตารางข้อมูล  

ทำความเข้าใจว่า การเก็บข้อมูล หรือเก็บ Record นั้น เราต้องการที่จะแยกเก็บ ตามชนิดของดาต้า เช่น ลูกค้า  สถานที่ทำงาน หรือ รายการสินค้า เป็นต้น 

Tables หรือตารางคือที่เก็บข้อมูลเรคคอร์ด 
ตารางคือที่เก็บข้อมูลเรคคอร์ด ชนิดเดียวกัน 
ยกตัวอย่างตารางลูกค้า 
 ชื่อแรกนามสกุล โทรศัพท์   ที่อยู่ 
 AlexGreen  02548753254  กรุงเทพ

Column คอลัมน์ คือข้อมูลตารางของเรคคอร์ด ที่แชร์ ข้อมูลชนิดเดียวกันของแถว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น 
โดยแต่ละแถว จะมี ค่าเฉพาะของแต่ละคอลัมน์ 
พยายามคิดถึง ตารางในรูปของ แบบฟอร์ม ที่ทุกคน กรอกข้อมูล เหมือนๆ กันในทุกช่อง แต่ข้อมูล ของแต่ละคนแตกต่างกัน 
 ชื่อแรกนามสกุล โทรศัพท์  ที่อยู่ 
 ต้นไปอนุ  258465588  ลพบุรี
 ปลาย มาดิน 015785568  กรุงเทพ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะเป็นการแก้ไข เพิ่ม ลบ ต่างๆ จะเป็นการทำที่แถวข้อมูล แต่ว่า โครงสร้างของตารางคงอยู่ 

ดังนั้น ในการทำแอพ หรือทำฐานข้อมูล สิ่งแรก ที่ต้องคิด คือ Table หรือ ตาราง แน่นอนเราจำเป็นต้องมีหลาย ตาราง เพราะเราจะมีข้อมูลที่แตกต่างกัน 

ในตาราง Excel เราสร้างๆฟลืเดียว แต่สามารถเพิ่มแผ่นงาน หรือ worksheet ได้หลายๆ แผ่นงาน เพื่ออ้างอิง หรือเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน 

ตัวอย่าง เช่น แอพ ห้องสมุด ก็จะมีตาราง 2 ตาราง ขั้นต่ำ คือ ตารางหนังสือ และตารางการยืมหนังสือ เป็นต้น 

จากนั้น ค่อยคิดต่อว่า แต่ละคอลัมน์ของตารางต้องการ ข้อมูลอะไรบ้าง 
เช่น 
ตารางหนังสือ 
 ชื่อหนังสือผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ลิขสิทธิ์ 
    

ตารางยืมหนังสือ 
 ยืมคืน ชื่อหนังสือ  สมาชิก
    

อย่าเก็บข้อมูลซ้ำ 
ถ้ามีคอลัมน์ ที่จะมีค่าของข้อมูล ซ้ำๆ หลายๆ แถว ให้พิจารณา นำออก และไปจัดตั้งตารางใหม่ ปกติแล้ว มักจะเป็นค่า อธิบาย คน สถานที่ สัมพันธ์กับข้อมูลแถว 

เราควรแยกทำตารางสมาชิก ออกมาเป็น 
ตารางสมาชิกห้องสมุด 
 ชื่อ อีเมล
 แทน พัตรรา 

ให้แต่ละแถวมีเอกลักษณ์ 
ในตารางข้อมูล ควรจะมีอย่างน้อย 1 แถว ทำเป็น Key หลัก คือ ห้ามมีข้อมูลซ้ำกัน และสามารถใช้อ้างอิงกันได้ 

คิดไรไม่ออก อย่างน้อย ทุกตาราง ให้มี ID หรือ ลำดับ ที่ข้อมูล จะไม่ซ้ำกัน 

เลี่ยงรายการข้อมูล
ตาราง สามารถเก็บค่าได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น เช่น ในตารางข้อมูล เราต้องการข้อมูล รถยนต์ในตาราง แต่เรามีรถยนต์หลายคัน 

 idชื่อ ที่อยู่  รถยนต์ 1  รถยนต์ 2 รถยนต์ 3
      

แยกตารางออกมาดีกว่า 

 idชื่อ ที่อยู่  
   
  อีกตาราง เฉพาะของรถ
 idชื่อรถ  
  

เมื่อเราแยกเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ จะต้องมีสักแถว ของตาราง ที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ หรืออ้างอิงกัน หรือทางแอพจะเรียกว่า Ref 
โดยจะต้องเป็น Key หลัก ของตาราง 
ความสัมพันธ์แบบ one -to-many 

ยกตัวอย่าง 3 ตารางคือ 
ตารางรีวิวหนังสือ
ตารางหนังสือ 
ตารางสมาชิก

เราต้องการให้ตาราง หนังสือ มีความสามารถในการเรียกดูข้อมูล การรีวิวหนังสือ ของสมาชิกที่ยืมหนังสือไปอ่านได้ 

เราก็สร้างความสัมพันธ์จากตาราง รีวิว มายัง ตารางหนังสือ 

ความสัมพันธ์แบบ Many -to -Many 

สำหรับ พื้นฐาน การสร้างตารางและความสัมพันธ์แบบต่างๆ เราจะได้ อัพเดท เนื้อหา และตัวอย่างให้ ในโอกาส ต่อๆ ไป ฝากติดตาม และรับชม ด้วย 

ถึงตอนนี้ เราได้รู้พื้นฐาน การสร้างตาราง สำหรับการทำแอพต่างๆ แล้ว อย่าลืม ลองผิด ลองถูก ลงมือ ทำตามที่ Sheet และ Appsheet 

การตั้งชื่อ คอลัมน์ ของตาราง ให้เป็นตัวหนา นิดหนึ่ง appsheet จะได้รู้จัก ว่า เป็นชื่อคอลัมน์ และทำแอพ ต่อ ให้เรา ง่ายขึ้น 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า