วิธีใช้งานนิพจน์ Expressions: The Essentials

การเขียนแอพ ต้องมีตรรกะ หรือหลักเหตุผล ไหม ภาาาการพัฒนาแอพ คือ นิพจน์ ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ การคำนวณ การทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ 
แนวความคิด 
คุณสามารถ คำนวน ค่าใหม่ จาก ค่าเดิมที่เกิดจาการการใช้ นิพจน์ 

มีหลายแห่งในการทำแอพ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับวิธีการใช้  Expressions เพื่อให้แอพทำฃสนตามที่เราต้องการ และ การควบคุมการใช้งานในระดับเหนือ เช่น การใช้สูตร หรือ Formulas 
ข้อจำกัดการป้อนข้อมูลของคอลัมน์ 
ใครอยากขุดลึก ๆ เรื่องเนื้อหาของ Expressions ลองตามลิงค์ตัวอย่างแอพ ตัวนี้ดูนะครับ  Quote Calculator

AppSheet จะตรวจสอบเงื่อนไขนิพจน์ ให้ถูกต้องก่อนใช้งานเสมอ เช่น การใช้สูตร เพื่อให้เพิ่มค่าอัตโนมัติ ลงในช่องคอลัมน์ ข้อมูล 

เช่น ช่องป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข Number 

มีรูปแบบเงื่อนไข จำนวนมากในการใช้งาน ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของคนทำแอพ

โดยการระบุเงือ่นไข จะมีตัวช่วยในการเขียนเงื่อนไขนิพจน์ 
หลักๆ ที่แนะนำให้ลองใช้งาน 
1 การควบคุมข้อมูลในการบันทึกหรือ ป้อนเข้ามาในตารางข้อมูล
และอีก 1 อัน คือ DeepLink เพื่อไปยังแอพอื่นๆ หรือไปยังมุมมอง อื่นๆ 

ใครเคยใช้งานสูตรใน Ms Excel ก็จะเห็นว่า AppSheet จะใช้รูปแบบ โครงสร้าง syntax ที่คล้ายคลึงกันมากๆ 
อ่านอย่างเดียว ไม่เอาไปฝึก ก็ งั้นๆ ไม่มีประโยชน์ เท่าไร 
การเขียนเงื่อนไข 
อาจจะผสมระหว่าง
ข้อบังคับ 
ตัวเลข จำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวก เต็มลบ
วันที่ และเวลา ในเครื่องหมายคำพูด Double qoutes เช่น  MM/DD/YYYY เวลา HH:MM:SS. ตัวอย่าง , "12/31/1999" and "10:15:00".

ข้อความในเครื่องหมาย "" เช่นกัน 
คอลัมน์ของตารางข้อมูล

ใช้อ้างชื่อคอลัมน์ตารางในเครื่องหมาย [] 

ลิงค์เพิ่มเติมในการเขียนการฝึกการใช้งานเงื่อนไข ตามที่เราต้องการ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า