วิธีควมคุมการทำงานของแอพ Behavior: The Essentials

การออกแบบและสร้างแอพที่ Appsheet ส่วนตวบคุมหน้าจอการทำงาน ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ให้มีรูปแบบและวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของคนสร้าง 

แยกกลุ่ม 3 กลุ่ม นะ
  1. การเลื่อนหน้าวิว หรือหน้าจอแสดงผล ภาษาแอพคือ navigate 
  2. การปรับแต่งดาต้า 
  3. การสื่อสารเชื่อมโยงภายนอกแอพ น่าจะหมายถึงส่งเมล แชร์ข้อมูลผ่าน Social MEdia ต่างๆ 

ค่าเริ่มต้น 
appsheet ฉลาดมากพอที่จะกำหนดค่าเริ่มต้น ให้กับแอพที่กำลังพัฒนา โดยอาศัยโครงสร้างดาต้า หรือข้อมูล ของตารางฐานข้อมูล  Sheet นั้นเอง 
แน่นอนว่า เราสามารถที่จะเปลี่ยนและแก้ไข ค่าเหล่านี้ได้เสมอ จากเมนู Behavior ซ้ายมือหน้าจอการพัฒนาแอพ นั้นเอง 

หลักคิดหลักๆ ของการทำงานคือ Action หรือ ตัวดำเนินการ  ทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะของแอพ  การกระทำบางส่วนเป็น Action ที่ทาง Appsheet กำหนดให้เอง เรียนภาษาพัฒนาว่า System-defined ซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ หรือ เราจะสร้างเองขึ้นมาใหม่ก็ทำได้ 

ขั้นตอนการทำงานของแอพ Workflow เป็นอีกรูปแบบของ ตัวดำเนินการ เช่นกัน นะ 

สามารถแก้ไข ปรับแต่งได้เช่นกัน 

ตัวอย่างการใช้งาน Workflow ได้แก่ การส่ง SMS และข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน 

ซึ่งจะมีทางเลือกการทำงาน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ เช่น เมื่อมีการแก้ไข หรือ update ข้อมูล ให้มีการส่ง SMS หรือ Email ตามปฏิทินเวลาที่กำหนด 

ส่งข้อความเข้ามือถือผู้ใช้งาน 
การเปลี่ยนดาต้า

นอกจากนั้น เวลาที่ไม่ได้ซิงค์ข้อมูลหรือ ไม่ได้เชื่อฐานข้อมูล ภาษาแอพคือ Offline เราสามารถกำหนดค่า การกระทำนั้นได้ 

ซึ่งในโอกาสต่อไป จะได้หาข้อมูล เรื่องการ SMS การส่งข้อความแจ้งเตือน เข้าหน้าจอมือถือ 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า