วิธีสร้างแอพโดยใช้ข้อมูลจากตาราง Excel Office 365 and SharePoint

โปรแกรมตารางคำนวณ สามารถใช้ข้อมูลในการสร้างแอพ เพื่อ เรียกดู ค้นหา แก้ไ ขผ่านแอพบนหน้าจอมือถือ ได้ โดยใช้ส่วนขยาย ที่มีชื่อเรียกว่า Appsheet add on นั้นเอง 

ไฟล์ เอ๊กเซล ที่รองรับการสร้างแอพบน appsheet คือไฟล์ .xlsx ส่วนไฟล์นามสกุล .xls,.xlsm จะไม่รองรับ 
ทางเลือก นอจจากใช้ส่วนขยายแล้ว ยังสามารถเลือกตารางข้อมูล ในการเปิด app editor ขึ้นมาได้ เช่นกัน 
ปกติ จะเป็น Ms Excel 365 ใน OneDrive นะครับ จึงเลือก OneDrive 

 
ใน OneDrive จะมีไฟล์ตารางข้อมูล Excel ที่เราเตรียมไว้สร้างแอพ ให้เลือกเปิดเข้ามาในแอพได้ 

ข้อควรรู้ การใช้งาน 
Office 365 ถ้าผู้ใช้งานหรือ admin เปิดใช้งานโปรแกรม และแก้ไขค่าตารางข้อมูล ในส่วนของ appsheet จะไม่สามารถ update ข้อมูลได้ 

ถ้าเป็น Sharepoint นั้น appsheet จะสามารถเชื่อมต่อใช้งานกับไฟล์ที่อยู่ใน Drive หลัก Default เท่านั้น ส่วนดาต้า หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่สร้างและเก็บไว้ นอกเหนือ Drive หลักแล้ว Appsheet ไม่สามารถเชื่อมต่อ และใช้งานได้ 

อย่างไรก็ตาม ในการเชื่อมต่อ ระหว่าง Excel 365 กับ Appsheet ผู้ใช้งาน อาจจะจำเป็นต้องอนุญาตการเข้าถึงข้อมูล จาก Appsheet 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า