บทที่ 4 การสร้างหน้าเวบเพจที่สาม

1 ก่อนอื่นให้เราเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมา เปิดไฟล์ lopburi-history ขึ้นมา จากนั้นให้คลิก File,save as แล้วบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ชื่อ placetovisit คลิก save
2 จากนั้นก็ให้เราเปลี่ยนหัวข้อของหน้ารวมทั้งไตเติลของเพจเป็น แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี จากนั้นก็ให้เราแทรกภาพใหม่และเนื้อหาใหม่ประกอบ (หาได้จาก อินเตอร์เน็ต wikipedia) ให้เหมาะสมบันทึก ให้เรียบร้อย
3 สร้างลิงค์เชื่อมโยงระหว่างหน้า index โดยการเปิดหน้า index ขึ้นมา จากนั้นระบายตรงเมนู สถานที่ท่องเที่ยว ,จากนั้นตรงด้านล่างคำว่า Link ให้เราคลิกปุ่ม browse เข้าไปเลือกไฟล์ที่เราพึ่งสร้างขึ้นมา placetovisit คลิก ok ก็เรียบร้อยแล้วครับ เราก็ได้เพจหน้าที่ 3 เรียบร้อย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 การสร้างหน้าเว็บเพจที่สอง
บทที่ 2 การใส่ข้อมูลเนื้อหาและภาพของหน้า index
บทที่ 1 กำหนด Local siteและหน้า index

Post a Comment