ข้อแตกต่างระหว่าง Get it right กับ Make it right

คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับวลีภาษาอังกฤษ ของคำว่า Get it right และ Make it right. ทั้งสองวลีไม่มีความแตกต่างเชิงความหมายที่สำคัญ โดยหมายถึง ความถูกต้องหรือการทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องเช่นกัน  แต่ในบริบทการใช้งานหรือ context จะใช้แตกต่างกันเล็กน้อย เช่น 


That said, I'd suggest that:
  • "Get it right" means, "Get your facts straight." หมายถึง ความจริงที่ตรงไปตรงมา 
  • "Make it right" means, "You messed up and hurt someone, now go fix the situation." คุณทำบางอย่างผิดพลาด และกระทบต่อใครสักคน คุณก็ต้องแก้ไขและทำให้ถูกต้องซะ 
For example: ตัวอย่างประโยค 
Did you hear Justin Bieber got arrested for cocaine? คุณได้ข่าวของพ่อนักร้องหนุ่มจัสตินบีเบอร์ถูกจับข้อหามีโคเคอีนเปล่า?
No, that's not true – he tested positive for alcohol and marijuana. Get it right.ไม่นะ ! ข่าวไม่จริง เขาถูกตรวจพบแฮลกอฮอร์และสารกัญชาต่างหาก เข้าใจให้ถูกด้วยนะ 
And then:อีกตัวอย่าง 
I don't know why you thought it would be so funny to throw eggs at Mrs. Murphy's house. She's only been nice to you. You need to march yourself over there and make it right. พ่อไม่เข้าใจว่ามันจะสนุกตรงไหนที่ลูกเอาไข่ ไปปาใส่บ้านของคุณเมอร์ฟี่แบบนั้น เธอเป็นคนที่เอ็นดูลูกมาเสมอๆ ลูกควรจะเดินตรงเข้าไปหาเธอและทำในสิ่งที่ถูกที่ควร 

You're right, Dad. Not only will I help her clean up the mess, I'll offer to cut her lawn for free for the rest of the summer. พ่อพูดถูกต้อง ลูกจะช่วยเธอทำความสะอาด และอาสาช่วยเธอตัดหญ้าฟรีโดยตลอดช่วงปิดเทอมนี้
As I said, though, that's only one way to distinguish the two phrases. A math teacher might tell her students:อีกตัวอย่างที่สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน ยกตัวอย่าง ครูสอนคณิตศาสตร์ กับ นักเรียน 
Be careful when you do your arithmetic. Make sure you get it right. ครูจะสอนว่า เมื่อตอนที่ครูให้การบ้านวิชาเลข ขอให้ทำให้ถูกต้องตามกฏ และหลักของวิชาเลขนะ 
But then, if the students turn in answers with a lot of mistakes: แต่เมื่อนักเรียนเอาการบ้านมาส่ง ทำผิดหลายข้อเลย ครูก็จะบอกว่า เอากลับไปแก้ไขใหม่ และทำให้มันถูกต้องซะ Make it right.
I want every student to correct their assignments. Any place where I've marked a problem wrong, you need to make it right.
Essentially, make it right refers to fixing something your got wrong, whereas get it right is an exhortation to not get it wrong in the first place.
ข้อแตกต่างสำคัญ คือว่า Make it right อ้างถึงการแก้ไขบางอย่างที่ผิดให้ถูก ขณะที่ Get it right ใช้ในการบอกว่าอย่าทำผิดตั้งแต่แรก 


เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Make it right นิยมใช้กับ contexts ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม Moral ของคน เช่น ลูกโกรธพ่อแม่แล้วพูดจาไม่ดี หรือด่าพ่อแม่ด้วยคำไม่สุภาพ หยาบคายแบบนี้ พอสำนึกได้ รู้สึกผิด หรือมีครู หรือเพื่อนๆ มาปลอดมาแนะนำ ว่า ให้สงบจิตใจ นึกถึงบุญคุณของพ่อกับแม่ให้มาก ๆ อาจจะแนะนำ หรือขอร้อง ให้ลูกกลับบ้านไป แล้วไปสารภาพผิด ไปพูดขอโทษพ่อกับแม่ และสัญญาว่าจะไม่ทำอีก แบบนี้ เป็นต้น ก็เรียกว่า Make it Right ครับ 
ดังนั้นวลี Make it right เราก็ควรจะใช้ขอร้องหรือพูดจาโน้มนาว คนที่ทำผิด โดยตั้งใจ หรือไม่เจตนาอะไรก็แล้วแต่ ให้รู้สึกสำนึกผิด และทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ต่อไป 
Credit : http://ell.stackexchange.com/questions/16874/whats-the-differences-between-get-it-right-and-make-it-right


Post a Comment