พื้นฐานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Android Studio

สำหรับ Admin blog ก็สนใจค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เสมอๆ วันนี้ก็สนใจที่จะทบทวนและศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ ด้วยตนเอง
การเรียนพื้นฐานการเขียนแอพ สิ่งที่ผู้เริ่มต้นจะต้องสนใจและทำความเข้าคือ พื้นฐานหรือเบสิกของแอพต่างๆ ที่พัฒนาออกมา จะประกอบไปจากจุดเริ่มต้น ที่เรียกว่า มุมมองหรือ View ครับ
โดยเราจะแยกเป็น Text view
Image view
และ Button

จากนั้น ก็จะเป็นการเขียนคำสั่งการทำงาน หรือ instruction code เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน คล้ายๆ กับการที่เราเขียนคำสั่งมอบหมายให้แม่บ้านทำงาน หรือทำอาหาร ประมาณนั้น

แต่ว่าการเขียนคำสั่งแอพ ต้องการ Place หรือสถานที่ในการเขียน ซึ่งก็คือ IDE นั้นเอง โดยย่อมาจาก Integrated development environment  การพัฒนาแบบองค์รวม แปลเป็นไทย ในความเข้าใจส่วนตัวของ Admin 

และภาษาที่เราจะสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ แน่นอนว่า ไม่ใช่ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ แต่เป็นรหัสภาษาอีกแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ซึ่งจะเรียกว่าภาษา XML ซึ่งย่อมาจาก Extensible  Markup language 

การเขียนรหัสภาษา Code 
ทบทวนพื้นฐานการ เขียนภาษา 

XML Syntax

กฏในการเขียน
จะเริ่มต้นด้วย Tag เปิด และปิดท้ายด้วย Tag ปิด  เช่น 
<Textview 
Android:text= "Happy birthday!"
Android:blackgruond="@android:color/darker_gray"
Android:layout_width="150dp"
Android:layout_hight="75dp" />


สำหรับสิ่งที่อยู่ใน Tag เราจะเรียกว่า Attribute 
ซึ่งจะเป็นตัวบอกคุณลักษณะ หรือรูปแบบ
โดยปกติค่าเหล่านี้จะมีค่าเริ่มต้น ยกเว้นเราต้องการปรับใหม่ 
จะมีชื่อของ Attribute มีเครื่องหมาย = และค่าของแอตทิบิตว์ จะอยู่ในเครื่องหมายคำพูด " "

ทดลองเขียน Code ที่เป็นมุมมองแบบข้อความ Textview 
โดย การเปลี่ยนข้อความ 
เปลี่ยนขนาด
ลองทำผิดพลาด และยกเลิกการทำ 
เช่น ลบ Tag ปิดออกไป 
ลบเครื่องหมายคำพูดออกไป เป็นต้น
ทาง Android Studio จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนความผิดพลาดและคำแนะนำในการเขียนภาษา XML ให้ด้วย 

แนวทางที่นักพัฒนาแอพ ใช้ในการแก้ไข Bug หรือข้อผิดพลาด


Debugging steps:
  1. อ่านข้อความแจ้งผิดพลาด 
  2. ฃองเทียบข้อผิดลาดกับโค้ดที่ใช้งานได้
  3. ยกเลิกการทำ 
  4. ขอความช่วยเหลือจาก Forum
การปรับขนาดบรรจุข้อความ เดิม เรากำหนดให้เป็นแบบ Fix 
Android:layout_width="150dp"
Android:layout_hight="75dp"

ให้ลองปรับใหม่เป็นเทคนิคการกำหนด ความกว้าง และความสูงเป็นแบบตัดข้อความอัตโนมัติ โดยใช้คำว่า Wrap_content

    android:text="Happy Birthday to my mother and my sister and my friends "
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@android:color/darker_gray"
/>

Post a Comment