รู้จักกับการปัดเลขขึ้นหรือลงของ Excel

Round คือการปัดของตัวเลขในโปรแกรมตารางคำนวณ MS Excel ถือว่าสำคัญมากๆ สำหรับผู้ใช้งาน ที่ต้องการความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีและตัวเลขที่เที่ยงตรงและแม่นยำ และเป็นสูตรมาตรฐานเดียวกัน
การปัดเศษของโปรแกรม Excel ก็จะคล้ายๆ กับที่เราเคยเรียนกันมาในโรงเรียน คือ 1,2,3,4 จะปัดเศษลง
ส่วนปัดขึ้นก็คือ ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

นี้คือพื้นฐานการปัดเศษปกติที่เราทราบกัน
แต่ใน Excel มีสูตรการปัดตัวเลข ที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น และสลับซับซ้อนมากกว่า ซึ่ง Admin แนะนำว่า คงต้องค่อยๆ ศึกษา และใช้งานไป สำหรับผู้ที่สนใจจริงๆ ครับ
ในบทความนี้ สำหรับเบสิก และผู้เริ่มต้นใช้งานก่อนครับ

การ Round จะเสียค่าความถูกต้องของตัวเลขไป ซึ่งแตกต่างจาก การเลือกแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่งของโปรแกรมปกติ


ตัวอย่าง 

การปัดเลขทศนิยมโดยใช้สูตร Round ให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง
คลิกที่ช่อง B2
ในช่องสูตร =Round (A1,2)
จะได้ผลลัพธ์ค่าทศนิยมเหลือสองตำแหน่งตามที่ระบุ

Post a Comment