ดาวโหลด Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32-Bit)

เกี่ยวกับ  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32-Bit)
ดาวโหลดส่วนขยาย หรือ Pack ของโปรแกรมสำนักงาน MS Office 2010 ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของโปแกรม Office 2010 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยช่วยให้ภาพรวมการทำงานและการใช้งานมีความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น
โปรแกรมสำนักงานหลักๆ ของ Office 2010 ได้แก่

  • MS Word 2010
  • MS PowerPoint 2010
  • MS Excel 2010
  • MS Outlook 2010
  • MS Access 2010


สำหรับผู้ใช้งานที่มีการใช้งาน Office 2010 อยู่แล้ว ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ของโปรแกรม ก็สามารถดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานกันได้ครับ


From Microsoft: Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32-Bit) provides the latest updates for Office 2010. This service pack includes previously unreleased fixes that were made specifically for this service pack. In addition to general product fixes, these fixes include improvements in stability, performance, and in security, and all the public updates that were released through June 2011, and all the cumulative updates that were released through April 2011.

ดาวโหลด Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32-Bit)


Post a Comment