เล่นเกมส์ตอบคำถามด้วย Quiz Master (Excel template)

โปรแกรมตารางคำนวณอย่าง MS Excel นอกจากใช้งานด้านตัวเลขและทางบัญชีแล้ว ยังมีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้งานความสามารถและจุดเด่นๆ ของโปรแกรมในรูปแบบของ เกมส์คำถาม อีกด้วย

Quiz Master (Excel template) to conduct quizzes

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการออกแบบสอบถาม โดยใช้งาน Excel ซึ่ง Admin เห็นว่ามีประโยชน์และน่าสนใจ สำหรับผู้สนใจ จึงนำมาเผยแพร่ต่อ ในบล็อก

วิธีการเล่น


 • กรรมการ ถามคำถามแรก กับผู้เล่น ตามลำดับ 
 • ผู้เล่นทุกคนต้องได้ตอบคำถาม ไม่ว่าจะตอบถูกหรือผิด 
 • กรรมการ บันทึกคำตอบของผู้เล่นลงในช่องข้อมูล 
 • กรรมการท่านเดียวเท่านั้นเป็นคนใช้งาน โปรแกรม 
 • คำตอบจะเฉลยหลังจากทุกคนตอบเสร็จแล้วเท่านั้น 
 • คำถามข้อที่สอง จะเริ่มตอบจากผู้เล่นคนที่สอง ต่อไปตามลำดับ 
 • ผู้เล่นที่ตอบคำถามถูกมากที่สุดเป็นผู้ชนะ จุดเด่น

 • กำหนดจำนวนคำถามได้เอง ระหว่าง 1 -50 ข้อ 
 • แก้ไขผู้เล่น ได้ 1-4 คน
 • แก้ไขชื่อคนเล่น
 • แก้ไขคะแนนของแต่ละข้อ 
 • แสดงลำดับของคนตอบคำถามถัดไปได้ 
 • คะแนนปรับอัตโนมัติ
 • เปิดเผยคำตอบได้
 • เลื่อนไปคำถามต่อไปด้วยปุ่มเลื่อน 
 • แถบแสดงความคืบหน้าการเล่น 
 • สามารถเพิ่มคำถามใหม่ได้ทันทีระหว่างการเล่น การเตรียมแบบสอบถาม

 • เตรียมคำถามและคำตอบ โดยคิดเอง หรือหาจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ 
 • กรอกข้อมูลการแข่งขันของผู้เล่น 
 • กรอกข้อมูลที่จำเป็นในการเล่นอื่นๆ 

เหมาะสำหรับ การตอบปัญหาแข่งขันของนักเรียน สำหรับครู หรือฝึกเกมส์ แข่งขันทางวิชาการของเด็กๆ ให้มีความรู้ ความสนุก เพลิดเพลิน และอาจจะจัดหาของขวัญ หรือรางวัล ให้เด็กๆ ผู้ชนะ หรือร่วมแข่งขันด้วย ก็ได้ 


ภาพตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม เป็นแบบสำเร็จรูป แค่เพียงให้ดาวโหลดมา และเปิดใช้งานและ edit ข้อมูลใหม่ตามที่คุณต้องการและบันทึกนำไปใช้งาน ได้ฟรีครับ 

Post a Comment