ทิปการเล่นเกมส์ป้องกันเมือง Stronghold Crusader 2

การเล่นเกมส์ Stronghold Crusader 2 ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ 2 แบบ คือ แบบการต่อสู้และแบบเศรษฐกิจ
สำหรับคำแนะนำในการเล่นเกมส์แบบต่อสู้ เริ่มจากการที่เราต้องป้องกันตัวเองก่อน คือสร้างเมืองของตนเองให้แข็งแรงและป้องกันการโจมตีเมื่องของศัพตูให้ได้ก่อน จากนั้นจึงจะลองไปโจมตีข้าศึกกลับบ้าง ก็ไม่ว่ากัน
สำหรับผู้เล่นมือใหม่ อาจจะต้องอาศัย ประสบการณ์จากการเล่นไปสักระยะหนึ่งก่อน ก็จะค่อยๆ สะสมความรู้และประสบการณ์ในการเล่น นำมาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการเล่นของตนเอง ให้สามารถผ่านด่านหรือภารกิจได้
รู้จักกับ The Keep หรือตึกเจ้าเมือง หรือผู้นำทางทหาร เป็นสิ่งปลูกสร้างแรก ที่เกมส์จะสร้างมาให้เราอัตโนมัติ โดยปกติ จะมีหัวหน้า เช่น พระราชา หรือ นายพล เป็นหัวหน้าทัพ จะอยู่ประจำการบนตึกนี้ และถือเป็นหัวใจของเมือง สำหรับการควบคุม อัตราความนิยม และการเก็บภาษีของประชาชน โดยการคลิกเม้าส์ลงไป และเลื่อนสไลด์บาร์ปรับระดับภาษี

สิ่งแรกที่ต้องการคือ
อาหารวางโรงเก็บอาหาร Granary ก่อนเพื่อเป็นที่เก็บสะสมอาหาร
จากนั้น สร้างแหล่งอาหาร เช่น ล่าสัตว์ ปลูกผักผลไม้ เลี้ยงวัว เป็นต้น

หลักจากการสร้างอาหารแล้ว ต่อมา
ดูการสร้างอาวุธ
จะต้องวางคลังอาวุธ ลงไป ในพื้นที่
จากนั้นสร้าง Unit หรือหน่วยที่ผลิตอาวุธ เช่น โรงธนู โรงหอก โรงดาบ เกราะ หน้าไม้ ฯลฯ

ลำดับต่อมา
ขยายพื้นที่เก็บทรัพยากรหรือ Stock Pile ของคุณ ให้มีขนาดมากพอที่รองรับทรัพยากรที่จะไปเก็บและรวบรวมมา

จากนั้นสร้าง Units สำหรับการหาทรัพยากร เช่น คนตัดไม้ โรงหิน โรงเหล็ก ฯลฯ

ตามด้วยการสร้างตลาด หรือ Market Place
สำหรับการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าและเงินตรา ต่างๆ

การสร้างกระท่อมหรือ บ้านพักของคน ให้เพียงพอกับจำนวนของ Unit และโรงงานผลิตต่างๆ

ทั้งหมดนี้กล่าวมาข้างบน ต้องทำอย่างรวดเร็วและรอบคอบ จากนั้น จึงมาดูที่การป้องกันตนเอง ได้แก่ การสร้างป้อมและวางกำลังทหารขึ้นไว้บนป้อมในทิศทางที่ ควบคุม พื้นที่ทั้งหมดได้ อาจจะวางทั้ง 4 ด้านตามรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้า หรือ 4 เหลี่ยมจัตุรัส ก็ได้

ตามด้วยสร้างกำแพง ที่หนามากพอป้องกันและชะลอการบุกของข้าศึกได้
กำลังทหารที่เหมาะสมวางบนป้อม จะมีทั้งพลธนู พลหอก พลหน้าไม้ หรือจะวางเครื่องดีดหิน โดยใช้วิศวกร 2 คน ต่อ 1 เครื่องยิงหินหลังจากนั้นก็เป็นไหวพริบ และประวบการณ์ของแต่ละคนในการเล่น การแก้ไขปัญหา การสร้าง Unit ต่างๆ เพิ่มเติมตามที่เราต้องการ

Post a Comment