การเขียนโค้ดเพิ่มขนาดฟอนต์ในภาษา XML

ตัวอย่างการเขียนแอพสำหรับแอนดอยน์
แถวหรือ Attribute สำหรับการเพิ่มหรือกำหนดขนาดของฟอนต์ หรือข้อความในรหัสภาษา XML ก็คือ ใช้ชื่อเป็น android:textSize="45sp"
ทดลองพรีวิวดูในหน้าต่างการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ก็จะได้ข้อความมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามที่เรากำหนด

โดยหน่วยที่ใช้สำหรับฟอนต์คือ sp ซึ่งย่อมาจากคำว่า Scale Independent Pixels
ทั้งนี้ sp จะใช้สำหรับข้อความเท่านั้น
สำหรับการออกแบบแอพนั้นผู้พัฒนา ควรจะกำหนดให้มีตัวเลือกในการเลือกขนาดของฟอนต์ให้ง่ายและอ่านง่ายสำหรับสายตาของผู้ใช้งานแต่ละคนด้วย ถือเป็นความลเอียดและ detail ที่นักพัฒนาแอพจะต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน โดยจะมีตัวเลือกขนาดเป็น เล็ก กลาง ใหญ่ และ ใหญ่มาก เป็นต้น
ซึ่งผู้พัฒนาอาจจะต้องจำเป็นศึกษาเพิ่มเติมจากบนเรียน เกี่ยวกับหลักการออกแบบให้สอดคล้องกับอุปกรณื เช่นเครื่องโทรศัท์ หรือหน้าจอแท็บเล้ต เป็นต้น
รวมทั้งหลักการเลือกใช้งานแบบฟอนต์ให้ดูสวยงามด้วย
แบ่งเป็น หัวข้อหลัก ชื่อเรื่องหลัก รอง ข้อความธรรมดา เป็นต้น
ซึ่งจะบอกขนาดของฟอนต์และแสดงตัวอย่างให้เราดูได้ 
ดูเพิ่มเติมขนาดฟอนต์ได้ที่ 

    android:text="Excited for the gift you'll surprise me with."
    android:background="@android:color/darker_gray"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="50sp" />

นอกจากการเขียนโค้ดโดยใช้ textsize แล้ว ในXML ยังสามารถใช้การเขียนอีกแบบคือ
แบบ  textAppearance
android:textAppearance="?android:textAppearanceLarge" />

โดยสามารถเปลี่ยนตรงท้ายให้เป็น small หรือ medium ได้สำหรับการเปลี่ยนสีพื้นสามารถเปลี่ยนได้ โดยระบุชื่อสี เช่น red ,white,green เป็นต้น
นอกจากนั้นยังสามารถระบุได้โดยใช้รหัสสีที่เรียกว่่า HEX color
ดูเพิ่มเติมรสหัสสี
http://www.google.com/design/spec/style/color.html#color-color-palette

ส่วนการเปลี่ยนสีฟอนต์ก็ทำได้โดยการเขียนโค้ดเพิ่มอีก 1 แถว
android:textColor="#9ACD32"

Post a Comment