ฆ่าไวรัสด้วย Avast Virus Cleaner Tool

Avast Virus Cleaner is a free tool that completely removes selected viruses and worms from your computer. It stops viruses that are active in memory, disinfects your files, removes virus registry and start-up items, and even deletes the virus-working files.

Avast Virus Cleaner คือฟรีโปรแกรมสำหรับการกำจัดไวรัส และหนอนไวรัส ที่แพร่กระจายทางอินเตอร์เน็ต และสื่อดิจิตอลรูปแบบต่างๆ โดยมีความสามารถในการกำจัดและถอดถอนไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันได้มากว่า 50 ชนิด เช่น Badtrans, Blaster, Bugbear, Ganda, Klez/Elkern, Nimda, Opas, Sircam, Sobig, and Yaha. โดยโปรแกรม Avast Virus Cleaner จะอยู่ในรูปของ xecutable program ซึ่งหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงดาวโหลดมาแล้วก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้เลย โดยสามารถสแกนหน่วยความจำ สแกนทั้งหมดของ HDD. แม้ว่า Avast Virus Cleane จะไม่มี option ของการเลือกเฉพาะไฟล์หรือแฟ้มที่ต้องการสแกน แต่ตัวโปรแกรมก็มีขนาดเล็กและรวดเร็วในการทำงานโดยไม่ส่งผลต่อกาำรทำงานของเครื่อง สนใจสามารถดาวโหลดไปใช้งานกับเครื่องของเราได้ฟรีครับ


ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Avast-Virus-Cleaner-Tool/3000-2239_4-10223809.html?tag=mncol
ขนาดไฟล์ (398.12K)
รองรับ Windows 95, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 98

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า