สร้างข้อสอบบนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

From BigDraco :
Quiz Master is an Access 2000 database that allows you to create multiple choice quizzes. Students using Quiz Master can run quizzes and obtain a printed quiz at the end of the quiz. Not only that, Quiz Master stores the results so that educators can check the progression of their students. Quiz Master features: Include graphic images to make quizzes more fun. Produce printed (paper) quizzes if computers are not readily available. Quizzes can contain as many questions as you like and you decide the scoring method (allowing partial scores to be used). Quizzes can be created on 1 computer (say at home) and then exported to removable media so that the quiz can be imported on another computer (in the classroom). Numerous reports are available for educators. No programming skills needed to create a quiz and only minimal IT skills needed to run a quiz.
Quiz Master คือฟรีแวร์สำหรับการสร้างข้อสอบบนคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล Access ที่สามารถสร้างข้อสอบแบบเลือกข้อ ครู อาจารญืหรือนักเรียนที่ต้องการฟรีโปรแกรมสำหรับการสร้างแบบทดสอบสามารถใช้งานโปรแกรม และพิมพ์ข้อสอบออกมาในรูปแบบของกระดาษได้ นอกจากนั้น Quiz Master สามารถเก็บผลการทดสอบเพื่อให้ครูสามารถประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนได้ Quiz Master สามารถแทรกภาพประกอบเพื่อเพิ่มสีสันของแบบทดสอบให้น่าสนใจและมีสีสันมากขึ้น สามารถพิมพ์ข้อสอบออกมาเป็นชุดข้อสอบได้ โดยสามารถกำหนดจำนวนข้อได้มากตามที่เราต้องการ และกำหนดรูปแบบของการให้คะแนนโดยเราได้ Quiz Master สามารถสร้างบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ เช่นทำที่คอมบ้านของอาจารย์จากนั้นอาจารย์ก็สั่ง exported ออกไปในแผ่นดิสก์หรือ flash drive จากนั้นนำเข้าหรือ imported จากคอมที่โรงเรียนได้ เป็นต้น จุดเด่นอีกอย่างคือรูปแบบของรายงานหลังการทดสอบ ที่ทำให้ผู้สอนสามารถประเมินผลได้ โปรแกรมได้รับการออกแบบหน้าตาอินเตอร์เฟส ให้ใช้งานง่ายไม่สับสน แม้ผู้มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์เล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้ครับ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครูอาจารย์ นักการศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่ต้องการสร้างข้อสอบบนคอมพิวเตอร์ เพื่อทดสอบนักเรียนของท่าน สนใจสามารถดาวโหลดไปติดตั้งใช้งานได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ
ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Quiz-Master/3000-2051_4-10510954.html?tag=mncol
ขนาดของไฟล์ (546.75K)
รองรับ: Windows Me, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 98
การติดตั้งและใช้งานคร่าวๆ
1 หลังดาวโหลดมาแล้ว ให้รัน setup เพื่อติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย จากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมา

2 ในช่อง questions พิมพ์คำถามลงไป และช่อง opt. ตัวเลือก พิมพ์คำตอบลงไป พร้อมกับติ้กเลือกข้อที่ถูกต้อง
3 คลิก add questions เพื่อเพิ่มคำถาม และทำเหมือนข้อแรก
4 คลิกที่ File เพื่อเลือกคำสั้งที่เราต้องการ เช่น save หรือ inport /export ออกไป หรือบันทึกเป็นไฟล์เว็บเพจ html เป็นต้น
5 หลักการใช้งานคร่าวๆ ของโปรแกรมก็ประมาณนี้ครับ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย คิดว่าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก help ของโปรแกรมนะครับ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องจริงๆ ก็ post คำถามไว้ได้ครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า