ฟรีดิกส์

POPular Dictionary (Dbook Edition) : โปรแกรมแปลอัจฉริยะไร้พรมแดน Popular Dictionary เวอร์ชั่นใหม่ พร้อมฐานคำศัพท์กว่า 400,000 คำจากพจนานุกรม 18 เล่ม ของ ของ ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณะธรรม ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

นอกเหนือจากการพิมพ์คำศัพท์และสืบค้นตามปกติแล้ว ยังสามารถค้นหาคำศัพท์ได้เพียงปลายนิ้วด้วยการนำเมาส์ไปชี้ที่คำศัพท์ที่ปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเลือก Mode ได้ว่าต้องการใช้ Mode "Pop Up" หรือไม่ .
Link to download http://www.thaiware.com/main/info.php?id=9368

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า