วิธีการสมัครโฮสต์ฟรีที่ freehostia.com

ตัวอย่างนี้สำหรับประกอบบทความเกี่ยวกับ การติดตั้งฟรีเว็บบอร์ด phpbb3 บนฟรีเว็บโฮสต์
ขั้นตอน 1 ไปที่ www.freehostia.com จากนั้น คลิกทืี่เมนู Sign up Now


ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก Use a subdomain ในกรณีที่เราไม่มีโดเมนเนมเป็นของตัวเอง ซึ่งซับโดเมนที่ได้ก็เป็นลักษณะชื่อของฟรีโฮสต์ที่ให้บริการเราก่อน ตามตัวอย่างผมใช้คำว่า thaifreewaredownload ดังนั้นชื่อของโดเมนเนมที่ได้ก็จะเป็น thaifreewaredownload.freehostia.com ซึ่งค่อนข้างยาว แต่ก็เ็ป็นของฟรีก็คงต้องยอมละครับ หรือถ้าใครไม่ชอบยาวๆ ก็มีทางเลือกคือไปสมัครพวกโฮสต์ฟรีเช่น จดทะเบียนโดเมนเนมฟรีกับ co.cc มาใช้งานแทนก็ได้ครับ
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลตามช่องที่มี * แสดงว่าบังคับต้องลงให้ครบ ก็ให้กรอกไปตามจริง เป็นภาษาอังกฤษนะครับ และช่อง email เน้นย้ำต้องเป็นเมลที่ใช้งานได้จริง เพราะหลังจากสมัครแล้วระบบจะส่งเมล ชื่อผู้ใช้งาน (username), และรหัสผ่าน (Password) ไปให้เราทางเมลที่เรากรอกไว้ ให้เราใช้ชื่อและรหัสผ่านดังกล่าวสำหรับการ Log in เข้าไปจัดการกับ Control Panel หรือหน้าต่างควบคุมการทำงานของโฮสต์ฟรีของเราต่อไป ,สำหรับช่องหมายเลขโทรศัพท์ หากเป็นมือถือให้กรอกลงไปได้ โดยตัดเลข 0 หน้าสุดออกไป ,ช่องสุดท้ายก่อนคลิก Continue จะมีตัวเลขแสดงขึ้นมาให้เรา กรอกเขาไปตามนั้นให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่ม Continue เพื่อลงทะเบียนฟรีเว็บโฮสต์ได้เลยครับ

ขั้นตอนที่ 4 ถ้าทุกอย่างถูกต้องหรือว่า OK เราก็จะเห็นข้อความแสดงความขอบคุณที่เราสมัครใช้บริการ ฟรีโฮสต์ของเขา ให้เราคลิกกากบาทสีแดงมุมบนขวา เพื่อปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนครับ

ขั้นตอนที่ 5 จะเป็นข้อความขอบคุณ และแจ้งรายละเอียดขั้นต้น เกี่ยวกับ บัญชีผู้ใช้โฮสต์ฟรีของเราครับ โดยระบบแจ้งว่าต้องใช้เวลาในการ setup ประมาณ 30 โดยรายละเอียดในการ Login เข้าไปใช้งานจะส่งเข้าเมลของเราใน 30 นาทีโดยประมาณ ให้เราคอยประมาณครึ่งชั่วโมงครับ จากนั้นให้เราเข้าไป Check กล่องจดหมายเข้า (Inbox) ของเราว่ามีจดหมายจาก freehostia.com ส่งมาแล้วหรือยังครับ

ขั้นตอนที่ 6 การ check เมลบ็อกซ์ของเราครับ เราควรจะได้รับเมลจากระบบ เมื่อเปิดเข้าไปดูจะมีรายละเอียดที่สำคัญที่เราตองทราบและเก็บไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งาน 2 ส่วนด้วยกันคือ
1 ชื่อผู้ใช้งาน (username), และรหัสผ่าน (Password)
ภาพแสดงข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านในจดหมายของเรา

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า