การสร้างตารางฐานข้อมูลสำหรับ phpbb เว็บบอร์ด

สำหรับบทความนี้จะเป็นการสร้างหรือกำหนดตารางข้อมูลของ phpbb ในการใช้งาน ซึ่งจะเรียกใช้งานผ่านโปรแกรมฐานข้อมูลที่เราๆ คงจะคุ้นเคยกับชื่อของมันป็นอย่างดี คือ MySQL Databases นั้นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากที่เราจะต้องเตรียมตารางฐานข้อมูลไว้ให้กับการติดตั้ง phpbb3 ฟรีเว็บบอร์ดของเราต่อไปครับ จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรยากหรือซับซ้อนครับ จะมีข้อมูลที่เราต้องสร้างและจำไปใช้งานไม่กี่อย่างเท่านั้นเองครับ คือ
1 ชื่อตารางฐานข้อมูล (ที่เรากำลังจะเข้าไปสร้างมันขึ้นมา)
2 รหัสผ่านฐานข้อมูล (ที่เรากำลังจะเข้าไปสร้างหรือกำหนดอยู่นี่ละครับ)
ขั้นตอนการสร้างตารางฐานข้อมูลสำหรับ phpbb เว็บบอร์ด แบบ step by step ครับ
1 ไปที่เว็บไซต์ http://www.freehostia.com/ จากนั้นในช่อง username และ password ให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามที่เราได้ขอลงทะเีบียนฟรีโฮสต์กับทาง freehostia.com ไว้ จากนั้นก็คลิก Login
2 จะเข้าสู่หน้าต่างการควบคุมโฮสต์ฟรีของเราหรีอเรียกวา Control Panel (CP) นั้นเอง ให้เราคลิกที่ปุ่มเมนู my SQL database (ดูภาประกอบด้านล่าง)


3 จะเข้าสู่หน้าต่างการกำหนดชื่อและรหัสผ่านฐานข้อมูล เราสามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนนี้แนะนำให้เราจดบันทึกไว้ใช้งานกันลืมด้วยครับ เพราะเราต้องเอาข้อมูลส่วนนี้ไปกรอกเ้ข้าไปในขั้นการติดตั้ง phpbb3 ตามตัวอย่างผมกำหนดชือฐานข้อมูลเป็น database และรหัสผ่านเป็น xxxxxx ,พิมพ์รหัสผ่านซ้ำ,จากนั้นคลิกปุ่ม Add SQL database4 เราจะพบกับหน้าต่างถัดไปแจ้งว่าการสร้างฐานข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้ว โดยมีชื่อฐานข้อมูลตามที่เรากำหนด และรหัสผ่านตามที่เรากำหนดครับ

5 จากนั้นให้เราไเปิดเมลบ็อกของเรา เพื่อ check จดหมายจากทาง freehostia.com ที่จะส่งมาถึงเรา ซึ่งจะมีข้อมูลสำคัญและจำเป็นสำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง phpbb3 ต่อไปครับ
ซึ่งข้อมูลที่สำคัญได้แก่ ชื่อฐานข้อมูล ,รหัสผ่าน,ชื่อ host ของฐานข้อมูล และหมายเลข port เป็นต้น
สำหรับตอนต่อไปก็จะเป็นการไปหาดาวโหลดไฟล์ phpbb3 ภาษาไทยมาไว้ แล upload ไฟล์ขึ้น free server ของ freehostia.com เพื่อเริ่มการติดตั้ง phpbb3 ต่อไป ครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า