ดิกส์แพทย์

From Free-Medical-Dictionary.com :

Free Medical Dictionary is a searchable glossary of medical terms from almost all specialties and fields of medicine, including general medical, pharmaceuticals, health-care equipment, health conditions, medical devices, and medical abbreviations. Some features include a built-in spelling checker, free updates, easy installation, and easy uninstallation. Also, Free Medical Dictionary does not cause any pop-ups or contain any spyware. It's perfect for doctors, researchers, medical students, medical transcriptionists, nursing students, and anyone else with medical questions or a need for precise medical information.
Free Medical Dictionary คือฟรีดิกส์สำหรับแพทย์ หมอ พยาบาล ซึ่งบรรจุคำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ไว้โดยเฉพาะ เช่นการแพทย์ทั่วไป การใช้ยา อุปกรณ์การแพทย์ โรคภัยไข้เจ็บ คำศัพท์ย่อทางการแพทย์ จุดเด่นที่มีระบบตรวจสอบคำผิด ฟรีอัพเดท และง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน และการถอดถอนออกถ้าไม่ต้องการ เหมาะสำหรับนักเรียนแพทย์ หมอ พยาบาล และผู้สนใจทางด้านการแพทย์ทั่วไป ได้ดาวโหลดไปใช้งาน
ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Free-Medical-Dictionary/3000-2129_4-10329654.html?tag=mncol
ขนาดของไฟล์ (377.97K)
รองรับ Windows 95, Windows Me, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 98

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า