ดนตรีออกเดิน Guitar Chords

Guitar Chords is a free software, with over 40000 basic and advance guitar chords. Nice and simple environment. TAB notation of the chords. No confusing graphics or images. System Requirement ---------------------------------- - 166 MHz Pentium or equivalent - Any computer capable of running a current version of the Microsoft Windows operating system (Windows 98 or 98 SE, Windows Me, Windows NT 4 (with Service Pack 5 or 6 installed), Windows 2000 (with Service Pack 1 or 2 installed), Windows XP, Windows Vista). - 32 MB application RAM - 2.5 MB free hard disk space Installation ------------------ If you have downloaded a self-extracting setup file (GuitarChords.msi), just run the setup file.
Guitar Chords เป็นฟรีแวร์สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการเล่นกีต้าร์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงผ่าน Guitar Chords มากกว่า 4000 รายการ มีอินเตอร์เฟสหน้าตาการใช้งานที่ง่ายไม่สับสน สามารถใช้งานได้กับ Windows 98 or 98 SE, Windows Me, Windows NT 4 ,Windows 2000 ,, Windows XP, Windows Vista). หน่วยความจำขั้นต่ำ 32 MB และพื้นที่ HDD. สำหรับการติดตั้งโปรแกรม 2.5 MB ผู้สนใจที่กำลังมองหาฟรีแวร์สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนและฝึกฝนการเล่นกีต้าร์ สามารถดาวโหลดไปติดตั้งและใช้งานได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ
ลิงค์สำหรับการดาวโหลด http://download.cnet.com/Guitar-Chords/3000-2051_4-10834405.html?tag=mncol
ขนาดของไฟล์ (1.62MB)
ระบบปฏิบัติการ: Windows 2003, Windows Vista, Windows NT 4, Windows 95, Windows Me, Windows 3.x, Windows XP, Windows 2000, Windows 98

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า