เทคนิคพิเศษของโปรแกรม PowerPoint ที่ควรทราบ

คุณสามารถทำงานต่อไปนี้ได้ในขณะที่เรียกใช้งานนำเสนอในมุมมองนำเสนอภาพนิ่ง:

หยุดหรือเริ่มต้นงานนำเสนอใหม่อีกครั้งได้ด้วยการ
กด S หรือ PLUS SIGN (เครื่องหมายบวก)

สิ้นสุดการนำเสนอภาพนิ่ง

กด ESC, CTRL+BREAK, หรือ HYPHEN (เครื่องหมายขีดสั้น)

ไปที่ หมายเลข ภาพนิ่ง

กด หมายเลข+ENTER

ไปที่ภาพนิ่งที่ถูกซ่อนไว้ภาพต่อไป

กด H

ย้อนกลับไปที่ภาพนิ่งภาพแรก

กด 1+ENTER (หรือกดปุ่มบนเมาส์ทั้งสองปุ่มติดต่อกัน 2 วินาที)

แสดงผลหน้าจอที่เป็นสีดำ หรือย้อนกลับไปที่การนำเสนอภาพนิ่ง

กด B หรือ PERIOD (เครื่องหมายจุด)

แสดงผลหน้าจอสีขาว หรือย้อนกลับไปที่การนำเสนอภาพนิ่ง

กด W หรือ COMMA (เครื่องหมายจุลภาค)

ตั้งเวลาใหม่ในขณะที่กำลังซ้อมการนำเสนอ

กด T
แสดงหรือซ่อนการมาร์กอัปด้วยน้ำหมึก

กด CTRL+M
การทำงานกับตัวชี้ในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง

แสดงหรือซ่อนตัวชี้ของลูกศรและแถบเครื่องมือ นำเสนอภาพนิ่ง ได้ด้วยการกด A หรือ =
ซ่อนตัวชี้ และแถบเครื่องมือ นำเสนอภาพนิ่ง ทันทีได้ด้วยการกด CTRL+H
ซ่อนตัวชี้และแถบเครื่องมือ นำเสนอภาพนิ่ง ภายใน 15 วินาทีได้ด้วยการกด CTRL+U
แสดงผลตัวชี้ที่ถูกซ่อนไว้อีกครั้ง และ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกาได้ด้วยการกด CTRL+P
แสดงตัวชี้ที่ถูกซ่อนไว้อีกครั้ง และ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศรได้ด้วยการกด CTRL+A
การทำงานกับภาพเคลื่อนไหว

ทำให้ภาพถัดไปเคลื่อนไหว หรือข้ามไปที่ภาพนิ่งภาพถัดไปได้ด้วยการกดปุ่ม N, ENTER, PAGE DOWN, RIGHT ARROW, DOWN ARROW หรือ SPACEBAR (หรือคลิกที่เมาส์)
ทำให้ภาพก่อนหน้านี้เคลื่อนไหว หรือย้อนกลับไปที่ภาพนิ่งก่อนหน้านี้ได้ด้วยการกดปุ่ม P, PAGE UP, LEFT ARROW, UP ARROW หรือ BACKSPACE
ในขณะที่แก้ไขงานนำเสนอ แสดงผลเครื่องมือเพิ่มเติม

ดูแถบงานของ Windows ได้ด้วยการกด CTRL+T
แสดงผลกล่องโต้ตอบภาพนิ่งทั้งหมด ได้ด้วยการกด CTRL+S
แสดงผลเมนูวิธีลัดได้ด้วยการกด SHIFT+F10 (หรือคลิกขวาที่เมาส์)
ดูรายชื่อปุ่มวิธีลัดบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกด F1
การทำงานกับ รูปร่างอัตโนมัติ ในมุมมองปกติ

คัดลอกลักษณะการจัดรูปแบบของรูปร่างที่เลือกไว้ในปัจจุบันได้ด้วยการกด CTRL+SHIFT+C
วางลักษณะการจัดรูปแบบของรูปร่างที่เลือกไว้ในปัจจุบันได้ด้วยการกด CTRL+SHIFT+V
วางเฉพาะการจัดรูปแบบข้อความได้ด้วยการเลือกเฉพาะข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความ และกด CTRL+SHIFT+V
ใช้คำสั่ง รูปร่างอัตโนมัติเพิ่มเติม (คลิกปุ่ม รูปร่างอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือ รูปวาด) เพื่อแสดงผลบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ที่ ๆ คุณสามารถค้นหาภาพตัดปะก่อนทำการแทรก
แปลงรูปร่างอัตโนมัติหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้การจัดรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงหายไปได้ด้วยการเลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกปุ่ม วาด (บนแถบเครื่องมือ รูปวาด) ชี้เมาส์ไปที่ เปลี่ยนรูปร่างอัตโนมัติ และคลิกรูปร่างอัตโนมัติแบบใหม่
ขอขอบคุณที่มา http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า