Nested ViewGroups คืออะไร

ในบนนี้จะขอเขียนแนะนำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอพบนหน้าจอมือถือ ซึ่งการจัดมุมมองของข้อความนหน้าจอ จะอาศัยเทคนิคในการจัดการ โดยการสร้างมุมมองที่เรียกกันว่า Nested ViewGroupsมุมมองบนหน้าจอมือถือ จะเป็นภาพเราขาคณิตแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า หรือ จัตุรัส เช่น กล่องข้อความ รูปภาพ ปุ่ม เป็นต้น 
มุมมองกลุ่ม คือมุมมองที่รวมเอามุมมองย่อยๆ หลายๆ ส่วนมารวมเข้าอยู่ด้วยกัน โดยมุมมองย่อยแต่ละตัวจะเรียกว่า มุมมองลูกหรือ Child view ส่วนมุมมองหลัก ที่บรรจุมุมมองย่อยๆ จะเรียกว่า มุมมองแม่ Parents view ซึ่งลูกๆ แต่ละตัว ก็จะยึดติดหรือผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองแม่ ซึ่งการผนวกหรือยึดติดในตัวแม่นี้เราเรียกว่า เป็นการสร้างรังหรือผนังบ้านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพ่อแม่แบบถาวร เราก็เลยมีศัพท์แสงที่เรียกว่า   nested (completely contained) within its parent.

สำหรับลูกๆ ก็สามารถย่อยลงไปมีลูกหลานของตนเองลงไปได้อีก ซึ่งจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไป ได้ทั้งแบบ Vertical แนวดิ่ง และระนาบ  horizontal Linear Layout
การออกแบบและเขียแผนผัง Diagram ความต้องการมุมมอง นับเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ขั้นตอนการพัฒนาแอพออกมา ดูดี และมีความเป็นระเบียบ ไม่สับสัน และส่งผลง่ายต่อการจัดการและการเขียนโค้ดโปรแกรม เพื่อผลิตแอพสักแอพออกมาใช้งาน
ยกตัวอย่างเช่น ภาพแสดงมุมมองแบบดิ่ง vertical LinearLayout และภายในมีลูกๆ 2 ตัว ลูกตัวแรกจะมีมุมมองแบบาบ horizontal LinearLayout ซึ่งมีลูกๆ อีก 3 ตัว ส่วนลูกตัวที่สอง จะเป็นมุมมองแบบเชิงสัมพันธ์ RelativeLayout ซึ่งมีลูกๆ อีก 4 คน
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال