กู้ข้อมูลด้วย Active File Recovery

กู้คืนข้อมูลด้วย Active File Recovery
โปรแกรมออกแบบสำหรับการกู้คืนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ไฟล์ที่ถูกลบ หรือ ไฟล์ข้อมูล ต่างๆ บน Hard disk ที่ถูกฟอร์แมต รวมทั้งไฟล์ ที่ถูกลบออกไปจากถังขยะ
จุดเด่นของโปรแกรม
รองรับการค้นหาข้อมูลบน HDD ของคอมพิวเตอร์ ,USB Drive และการ์ดบันทึกข้อมูลภายนอก อื่นๆ
โปรแกรม มีการแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานมาโดยต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับได้จากผู้ใช้งานงานทั่วโลก ถึงประสิทธิภาพ และความสามารถของโปรแกรม
ดาวโหลด Active File Recovery 
คุณสมบัติของโปรแกรม
เป็น Shareware
ให้ทดลองใช้งานได้ฟรี โดยสามารถเรียกคืนข้อมูลได้ 64KB ซึ่งอาจจะต้องเลือกว่า เป็นไฟล์เอกสารข้อมูลสำคัญมากๆ เท่านั้น
ส่วนเวอร์ชั่นเต็ม ใครสนใจ ก็สามารถจ่ายได้ในราคา ประมาณ 900 บาท ครับ
ขนาดไฟล์ดาวโหลด 15 MB

Active File Recovery is a data recovery tool which helps you to retrieve files from formatted disks or partitions, as well as those which have been emptied from the Recycle Bin in Windows. The software supports all hard disks, USB flash drives, memory cards and other external storage devices with file systems used by Windows, Macintosh or Linux. The latest edition boasts a number of welcome improvements, including significantly faster scan times thanks to the new 64-bit executable. This allows the program to use more memory and processing power to make scans go much faster. In addition to the dozens of file signatures which the program already supports, version 12 also adds several new ones for files of rarer types. Files may also be sorted by various attributes, including certain internal attributes found in audio and image files. Active File Recovery is a great choice for anyone requiring data recovery software, including both the general public and computer experts. Find out more at http://www.file-recovery.com.Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า