เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมแต่งภาพ Adobe LightRoom CC

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือใช้งานโปรแกรมแต่งภาพ LightRoom ให้ดี และมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่เราต้องเข้าใจ Concept หรือพื้นฐานกระบวนการทำงานของโปรแกรมให้ดีเสียก่อน จึงจะได้เข้าใจภาพย่อย การใช้งานของโปรแกรมแต่งภาพ ต่อไป

1 เริ่มจาก Catalog คือจุดหรือแหล่งในการเก็บภาพ ไม่ใช่ภาพ จำเป็นต้องมีการสำรองภาพ หรือข้อมูลภาพ ไว้ใน External Disk หรือ แผ่น DVD Disk ก็ได้ ป้องกันการสูญหายของภาพ

catalog คืออะไร?


catalog คือฐานข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของของไฟล์ภาพ ซึ่งจะเก็บ 3 อย่างคือ :
  1. เส้นทางไปยังที่อยู่ของไฟล์ภาพ
  2. คำแนะนำวิธีการจัดการภาพ
  3. Metadata, เช่น เรตภาพ คำสำคัญภาพ ที่เราต้องการนำไปใช้งาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของภาพ เช่น ลบตาแดง การใส่คำสำคญ ค่าพวกนี้ จะถูกบันทึก ในฐานข้อมูลในช่องของ metadata.
เมื่อพร้อมที่จะแชร์ภาพ เช่นโหลดไป Facebook, พิมพ์ภาพ , การสร้างสไลด์โชว์ — โปรแกรม Lightroom จะอัพเดทค่าของ metadata คล้ายๆกับคำแนะนำในการแต่งภาพ ไปยัง ชุด copy ภาพ เพื่อที่ทุกคนจะสามารถเห็นได้  
โปรแกรม Lightroom จะไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานของภาพที่ต้นฉบับ ทำให้ภาพต้นฉบับยังคงอยู่ สามารถกลับไปใช้งานได้เช่นเดิม

ข้อดีของ Catalog
สามารถเก็บภาพไว้ที่ไหนก็ได้
และ ภาพต้นฉบับไม่มีการเสียหายจากการตกแต่ง

การกำหนด Catalog
ควรกำหนดพื้นที่ HDD ที่มีพื้นที่ว่างมากพอ หรือ จะเลือกเป็น External Harddisk ก็ได้ และควรกำหนด แค่ 1 Catalog ก็เพียงพอ เพราะสามารถกรองและค้นหาภาพได้จากเครื่องมือหรือ ตัวกรองของโปรแกรม อื่นๆ เช่น Folder และ Collection เป็นต้น

2 การจัดการภาพ โดยการสร้างโฟลเดอร์
แนะนำการตั้งชื่อแบบ ปี เดือน วัน และ คำอธิบายเนื้อหา
เช่น 2015-05-27 งานแต่งน้องชาย เป็นต้น

การตั้งชื่อภาพ ตั้งได้หลายแบบ กรณีมีภาพจำนวนมากๆ สามารถรันตามหมายเลข ก็จะสะดวก เช่น 001,002 ... 00X เป็นต้น

คำแนะนำอื่นๆ เช่น การใช้ Rating ,การใช้ ธง สี การใส่ ดาว เป็นต้น

3 Collections
การนำภาพที่ต้องการเป็นพิเศษ มาเก็บไว้ เพื่อการทำงาน เช่น ภาพที่มีคำสำคัญ เป็น น้ำตก เป็นต้น
หรือ tagged ติด 5 ดาว เป็นต้น

4 การใช้คำสั่ง Preset
เพื่อใช้กับภาพจำนวนมากๆ ที่ต้องการปรับอัตโนมัติ เช่น แปลงค่าภาพ ทั้งหมด เป็นสีเทา เป็นต้น

ลิงค์ดาวโหลด Adobe Lightroom CC
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า