การสร้างจุดคืนค่าการใช้งาน System Restore Windows7/Vista

บางครั้งที่เราต้องการลงโปรแกรมใช้งานใหม่ๆ กับวินโดว์ของเรา แต่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบหรือเปล่า ทางเลือกของคุณ ที่สามารถทำได้คือการสร้างเครื่องมือของวินโดว์ ที่ให้มาแล้วคือ การสร้างจุดเรียกคืนค่าการทำงานย้อนหลังหรือ System Restore Point
โดยปกติวินโดว์ จะสร้างจุด Restore อัตโนมัติ เวลามีการติดตั้งหรือลงโปรแกรมเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการมั่นใจว่า ระบบจะสามารถเรียกคืนค่า จากจุดที่เรากำหนดได้แน่ๆ การสร้างจุดคืนค่าด้วยตัวเอง จึงสามารถทำได้

ตามขั้นตอนและแนวทางดังนี้ 


1 คลิกที่ปุ่ม Start Menu แล้ว คลิกขวาที่ “Computer”, แล้วเลือก “Properties”.


2 ในหน้าต่อมา คลิกคำสั่ง System Protection หรือ การป้องกันระบบ 


3 หน้าต่างต่อมา ดูว่า การตั้งค่า Drive c:System เปิด On จากนั้น
คลิกที่ปุ่ม Create เพื่อเริ่มต้นการสร้าง 


4 การกำหนดค่าคำอธิบาย จุดที่เราต้องการสร้าง กำหนดอะไรก็ได้ ที่ง่าย และเราจำได้ 


5 ขั้นตอนสุดท้ายคือ การคลิกปุ่ม Create จะเป็นการเริ่มต้นการทำงาน คอยสักพัก การสร้างจุดคืนค่า ของเราก็เสร็จ เรียบร้อยแล้ว 

การใช้งานจุดคืนค่า หรือ การเรียกคืนค่าปกติ ที่เราสร้างไว้ ให้เราทำตาม ขั้นตอนที่ 1-3 แต่ว่า ในขั้นตอนที่ 3 ให้เราคลิกเลือกที่คำสั่ง System Restore แล้วเข้าไปเลือกจุดคืนค่าล่าสุด ตามที่เราสร้างไว้ ซึ่งจะใช้เวลา ในการเรียนคืนค่าต่างๆ สักพักหนึ่ง ให้เราทำตามคำแนะนำของโปรแกรม ไปเรื่อยๆ จนจบ และจะ มีการ Reboot เครื่องเข้ามาใหม่ เพียงเท่านี้ เครื่องวินโดว์ ก็จะกลับมาอยู่ในสถานะเดิม ตามปกติแล้ว 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า