การปรับความสว่างหน้าจอ Windows 7

วิธีการปรับความสว่างหน้าจอ การทำงานของคอมพิวเตอร์ WIndows 7 สำหรับท่านที่ สังเกตว่า หน้าจอ Screen การทำงานของคุณ มีความสว่างน้อย ต้องการจะปรับ เพิ่มลด ให้สว่างขึ้น ให้ชัดเจนขึ้น ก็สามารถ ทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ครับ
อย่างไรก็ตาม การปรับความสว่างหน้าจอ มากเกินไป นอกจากจะทำให้ เปลืองพลังงานมากกว่า ปกติแล้ว รังสี ที่สะท้อนเข้าดวงตา ก็มากตามไปด้วย
กลับกัน ถ้า มันสว่างน้อย ก็มองไม่เห็นก็ ลำบากสายตาอีก
ดังนั้นการปรับที่เหมาะสม กลางๆ จึงน่าจะเป็นทางเลือก ที่ดีสุดครับ
มาเริ่มการปรับความสว่างกันดีกว่า

1 คลิกเม้าส์ขวา บนหน้าจอ เพื่อเรียกคำสั่ง แบบ Context Menu ขึ้นมา ตามภาพ ประกอบ
แล้ว เลือก Personalize
2 หน้าต่างต่อมา ให้คลิก ที่ คำสั่งการปรับค่า ความสว่าง คือ Adjust Brightness


3 ในหน้าต่างการตั้งค่า ความสว่างหน้าจอ สังเกตุที่บริเวณด้านล่าง ของหน้าต่าง จะมีแถบ สไลด์ให้ เลื่อน ไป ซ้าย และ ขวา เพื่อปรับ ลด ความสว่างหน้าจอ ของคุณ ตามต่องการหมายเหตุ 

ส่วนการปรับขนาดอักษร ในการแสดงผลการทำงานของ Windows 7 สามารถ เลือก ได้ ในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งมีตัวเลือก 2 แบบ คือ ขนาดเล็ก และ ขนาดปานกลาง จะมีผลให้ตัวอักษร หน้าจอ Desktop มีขนาดเล็ก และใหญ่ขึ้น ตามรูปแบบที่เรากำหนด


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า