พรีวิว MS Powerpoint 2016

MS PowerPoint 2016 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการสร้างสไลด์นำเสนอ พรีเซ็นต์เตชั่น แบบมืออาชีพ ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว
หนึ่งในการออกแบบและสร้างงานนำเสนอที่สะดวกและรวดเร็ว สวยงาม แลดูเป็นแบบโปร คือ การใช้แม่แบบหรือ Template มาเป็นต้นแบบในการทำงาน ครับ
สำหรับวันนี้ ผมจะมาลองนำเสนอและพรีวิวการใช้งาน MS Powerpoint 2016
ในการสร้างงานนำเสนอง่ายๆ ในเวลาที่รวดเร็ว ตามลำดับดังนี้
เพื่อให้ความรู้เกี่นวกับการสร้างสไลด์ด้วย MS Powerpoint 2016
ดูว่า MS Powerpoint 2016 มีอะรไใหม่ ๆ นอกจาก UI แล้ว มีการเพิ่มอะไรใหม่ๆ ที่น่าลองใช้งานเข้ามาบ้าง
เริ่มจาก การเปิด โปรแกรมขึ้นมาก่อน

 จะได้หน้าตาตามภาพประกอบ ให้เลือก แม่แบบ อันใดอันหนึ่ง ตามที่เราสนใจ หรือ ตรงใจเรามากที่สุด สมมุต ลองเลือกที่ SLICE
คลิกที่ปุ่ม Create เพื่อเริ่มต้นการสร้างงานนำเสนอ และจะมีตัวเลือก เป็นแม่แบบโทนสี ในการนำเสนอ ทางขวามือ ให้คลิกเลือกได้ มี น้ำเงิน เขียว แดง และส้ม

ในส่วนนี้ จะเป็นส่วนของชื่องานนำเสนอ หรือชื่อเรื่อง Title layout  และชื่อเรื่องรอง
ซึ่งเราสามารถ มา กำหนดหรือเปลี่ยน ข้อความ ในภายหลังได้

เนื้อหาและชื่อเรื่องของเนื้อหา


จากนั้นบนแถบเมนูคำสั่งด้านบน ให้เราลองเพิ่มแผ่นที่ 2 เข้ามา ในงานนำเสนอ โดยการคลิกไปที่คำสั่ง
New Slide
ให้เราระบุ โครงร่างของแผ่นสไลด์ ที่นิยมใช้งานกัน ได้แก่ ตามตัวอย่างที่ผม วงกลมไว้คือ
Title and content ชื่อเรื่องและเนื้อหา
Two content แบ่งการแสดงเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน
Picture with caption ใส่ภาพพร้อมคำอธิบาย


หลังจากที่ คลิก new slide และเลือก โครงสร้างงานนำเสนอ ตามตัวอย่าง ในส่วนการเพิ่มข้อความ ภาพ หรือ เนื้อหา ลงในสไลด์ ก็ให้เรา นำเม้าส์ ไปคลิก ลงในช่อง ข้อความ หรือ ภาพ เพื่อพิมพ์ข้อความ ลงไปตามต้องการ


ตัวอย่างการสร้าง งานนำเสนอ ด้วย MS PowerPoint 2016
การทดสอบการนำเสนอ อย่าลืมคลิกปุ่มบันทึก Save ผลงานของคุณ ก่อนนะครับ กันมันหายไปก่อน จะได้นำเสนอ
การนำเสนอ ก็ใช้เม้าส์คลิกที่รูป icon รูปจอเล็กมุมมองในการพรีเซ็นต์ของผู้นำเสนอที่เปลี่ยนไป โดยมีการพัฒนา การพรีวิว ภาพสไลด์ในลำดับถัดไปขึ้นมา ด้วย พร้อมกับ Tools หรือ ตัวช่วยในการนำเสนอ เช่น ปากกา ตัวชี้แบบเลเซอร์  และการบันทึก ฯลฯ 

ตัวอย่าง ภาพแสดงตัวอย่างมุมมองนำเสนอแบบ Presenter View ของผู้นำเสนอ ซึ่งเป็นมุมมองใหม่ ที่เพิ่มมิติของการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำหรับลูกเล่น อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การใส่การเปลี่ยนภาพ Transition และ การเคลื่อนไหว Animation จะได้นำเสนอกัน ในโอกาสต่อไปครับ 

รับชมวีดีโอตัวอย่าง พรีวิว PowerPoint 2016 ครับ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า