ดาวโหลดภาพสำหรับการฝึกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop

การเรียนรู้โปรแกรมแต่งภาพอย่าง Adobe Photoshop และ Adobe Lightroom สำหรับช่างภาพ หรือนักแต่งภาพ มือใหม่ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการศึกษาและเรียนรู้คือ ตัวอย่างภาพ สำหรับการประกอบการศึกษาด้วยตนเอง
จริงอยู่แม้ว่า จะมีตำราหรือคู่มือการแต่งภาพ ให้อ่านและทำตาม แต่ปัญหาสิ่งหนึ่งที่พบบ่อยๆ คือ ภาพประกอบการศึกษา หรือการฝึกฝน หายาก หรือไม่มี หรือมี แต่ก็ไม่ค่อยตรงกับความต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือว่า เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่สำคัญ ในการเรียนรู้หรือฝึกฝนความชำนาญในการแต่งภาพด้วยโปรแกรมแต่งภาพดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางผู้พัฒนาโปรแกรมแต่งภาพ อย่าง Adobe ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดทำสื่อหรือวีดีโอช่วยสอน ในการแต่งภาพด้วยโปรแกรมแต่งภาพ Photoshop ,Lightroom และมีการเปิดให้ดาวโหลดภาพประกอบ วิีดีโอการเรียนการสอน ที่มางผู้พัฒนา ได้เตรียมไว้ให้เป็นการเฉพาะ จำนวน 21 MB. ในการดาวดหลด ถือว่า ไม่มากเท่าไหร
ซึ่งภาพเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ ในการฝึกฝนและใช้เป็นแบบฝึกหัดการใช้งานโปรแกรม เพื่อจะสามารถเข้าใจและใช้งานได้อย่างดีต่อไปในอนาคต
ลิงค์ดาวโหลด ภาพสำหรับการฝึกใช้งาน Photoshop และ Lightroom 
เข้าไปแล้วก็ลองมองหาลิงค์ตามภาพประกอบนะครับ
แล้วคลิกดาวโหลด จะได้ชุดของภาพที่บีบอัดเป็น zipped ไฟล์ เราต้องแตกไฟล์ออกก่อน จึงจะนำมาประกอบบทเรียน การใช้งาน Photoshop และ Lightroom ต่อไป


คลิกที่ Get Photos เพื่อดาวโหลดภาพ
แสดงภาพตัวอย่าง 

สำหรับเนื้อหาในโอกาสหน้า จะได้แนะนำพื้นฐาน การใช้งานโปรแกรม ในการแต่งภาพ กับไฟล์ภาพต่างๆ ที่เราโหลดมาเก็บไว้บนเครื่องสว่นตัวของเราแล้ว 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า