กู้ไฟล์ข้อมูลด้วย Repair My Word

แนะนำโปรแกรม สำหรับการซ่อมและกู้คืนข้อมูลของ MS Word ที่เสียหายจากการเปิดไม่ออก อ่านไม่ได้ กรณีที่เกิดขึ้นกับไฟล์งานเอกสารสำคัญของ Word ซึ่งไม่มีสำเนา หรือ แหล่งสำรองข้อมูลอื่น ต้องเสียเวลาในการพิมพ์งานใหม่ ซึ่งมีจำนวนมาก อาจจะไม่ทันกำหนดงานในการส่งงาน เป็นต้น
การแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้เป็นอีกทางเลือกคือ
การทดลองใช้ tool หรือ ตัวช่วยที่เรียกว่า Repair My Word แต่ไม่รองรับไฟล์เอกสารจาก MS Word 2007
สำหรับสาเหตุและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่
แจ้งว่าที่อยู่ของไฟล์ไม่ถูกต้อง หรือผิดพลาด
เปิดไฟล์ไม่ออกโดยไม่ทราบสาเหตุ
เปิดไม่ได้ เพราะผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ
เกิดตัวอีกษรแปลกๆ อ่านไม่รู้เรื่อง

รองรับการแก้ไขปัญหากับงาน Microsoft Word 6.0, Word 95, 97, 2000, XP, และ 2003


การใช้งานก็ไม่ยากครับ

ดาวโหลด และติดตั้ง Repair My Word 

จากนั้นเปิดไฟล์ ที่อ่านไม่ได้ ด้วยโปรแกรม
จะได้ หน้าต่างแสดงผลการอ่านออกมา เป็น Text หรือ ข้อความ ให้เรา Copy ไป Paste ลงกับ โปรแกรม Word และ บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ ต่อไป 


Repair My Word is simple to use. Just open the corrupt Word file, preview the recoverable text in the preview window and save this text to a new error free Word file.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า