สอนการสร้างความสัมพันธ์ตาราง แบบ 1 ต่อ กลุ่ม Ms Access

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Ms Access นั้น สามารถสร้างได้ 3 ลักษณะด้วยกันคือ

1 แบบ 1 ต่อ กลุ่ม (ใช้บ่อยสุด)

2. แบบกลุ่ม ต่อ กลุ่ม  (ใช้บ้าง)

3 แบบ 1 ต่อ 1 (มีน้อย)

ในบทความนี้ เราจะมาอธิบาย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตาราง โดยการใช้การสร้างแบบ ที่ 1

Onq to Many

หนึ่ง ต่อ กลุ่ม


มีตาราง 2 ตาราง คือ ตารางนักเรียน และ ตาราง หมายเลขโทรศัพท์ 

เราจะใช้ Key หลัก ฟิลด์ รหัสนักเรียน เชื่อมโยง กับ รหัสนักเรียน ในตาราง หมายเลขโทรศัพท์ 

*** คือ นักเรียน หนึ่งคน อาจจะมี หมายเลขโทรศัพท์ ในการติดต่อ หลายเบอร์ เช่น เบอร์มือถือ และ เบอร์บ้าน เป็นต้น Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า