สร้างแอพห้องสมุดออนไลน์ด้วยตนเอง Appsheet

 ขั้นตอนแรก ให้เราไปสร้างตารางข้อมูลใน Google Sheet ตั้งชื่อตารางเป็น Book

และสร้างแผ่นงานย่อย เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องระบบฐานข้อมูลจำนวน 4 แผ่นงานด้วยกัน

คือ User เก็บข้อมูลสมาชิก

books เก็บข้อมูลหนังสือ 

rental บันทึกข้อมูลการยืมหนังสือ ออกจากห้องสมุด

returned บันข้อมูลการส่งคืนหนังสือ 


จากนั้นในขั้นตอนที่ 2 ไปที่ Appsheet สร้าง New App ขึ้นมา ตั้งชื่อแอพว่า book Library

และแท็บ Data เลือกตาราง google sheet ที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1

จะมีงานย่อยๆ เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร จัดการฐานข้อมูลห้องสมุดแบบง่ายๆ ได้แก่ 


การสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สมาชิก  เพื่อใช้งาน 2-3 คนเป็นตัวอย่าง 

การสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล หนังสือ  เพื่อใช้งาน 2-3 เล่ม เป็นตัวอย่าง 

การสร้างแบบฟอร์ม ในการบันทึกการยืมหนังสือ 

การสร้างแบบฟอร์มในการบันทึกการคืนหนังสือ ขั้น 3 การสาธิตการ ยืมหนังสือ และ การคืนหนังสือ โดยจำลองแบบ บนคอมพิวเตอร์ หรือ หน้าจอมือถือ


ขั้นตอนที่ 4 การสร้างมุมมอง เพื่อดูสรุปรายงานข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า