วิธีสร้าง Slices ในการแสดงข้อมูล

 หลังจากที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Google Sheet และ Appsheet มาระยะหนึ่ง 

ก็มาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการสร้าง ตัวแยกเพื่อแสดงข้อมูล ตามเงื่อนไข ที่ต้องการ 

If you want to display certain rows or colume of the sheet then this makeing slices is we have to learn and pracice.


หลังจากมีข้อมูลในระบบจำนวนหนึ่ง ก็จะมีความจำเป็นต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะแถว หรือ คอลัมน์ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งการสร้าง slices ก็เป็น tools หรือ เครื่องมือในการช่วยให้งานสำเร็จ 


Most useful if you want to reate UX >view for some record or data of the table

สร้าง Slices จะมีประสิทธิภาพและทรงพลังมากสุด เมื่อต้องการสร้างมุมมองในหน้าจอผู้ใช้งาน ให้แสพงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ 


ตัวอย่างการใช้งาน slices

ตารางชื่อ students 

มีข้อมูล 4 คอลัมน์ดังนี้

ID          คำนำหน้าชื่อ        ชื่อสกุล              ชั้น 

1001      เด็กชาย                A                      ป.5

1002     เด็กชาย                B                        ป.5

1003      เด็กหญิง             C                        ป.6 

1004     เด็กหญิง               D                     ป.6 


ในการแสดงข้อมูลมุมมอง UX>View เราต้องการให้แสดงเฉพาะข้อมูลนักเรียน ชั้น ป.5 เราจะสามารถทำได้ โดยการไปที่ 

ขั้นตอนแรก ไปที่แท็บ Data เลือก ตาราง student และไปคลิกที่เมนูคำสั่งสร้าง Slice

ในช่องของ Row Filter หรือเงื่อนไขการกรองข้อมูลแถว ให้ใส [ชั้น]=ป.5

จากนั้นให้บันทึกการกรอง


ขั้นสองมาที่ UX>View 

สร้างมุมมองข้อมูลขึ้นมาใหม่ เลือกรูปแบบมุมมองตามที่ต้องการ เล่นแบบตาราง หรือแบบ Desk 

ในช่องแหล่งข้อมูลแสดง ให้เราระบุ ตารางสไลด์ Slices ในขั้นตอนแรก 


เราก็จะได้ข้อมูล เฉพาะชั้น ป.5 ตามที่เราต้องการ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า