สร้างตารางข้อมูล Ms Access

 ตาราง Table เป็นวัตถุแรกๆ ที่ต้องทำและสร้างในฐานข้อมูล Access เพื่อเก็บข้อมูลตามที่เราต้องการ โดยจะเป็นการ สร้างตาราง 

กำหนดชื่อตาราง 

กำหนดชื่อฟิล์ หรือ คอลัมน์ 

และชนิดของข้อมูล หรือ Data type

ชนิดของข้อมูล ที่แตกต่าง และเหมาะสม จะช่วยให้ป้องกันการป้อนค่าที่ผิดชนิดได้ เช่น 

กำหนดชนิดข้อมูลเป็น วันที่ หรือ DateTime ก็จะไม่สามารถป้อนค่าที่เป็นข้อความ หรือ ตัวเลขได้ เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังสามารถเลือก ความยาวของ ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บได้ด้วย เป็นต้น 


รวมทั้งการกำหนดค่าของ Key หลัก หรือ Primary Key 

สำหรับการเก็บข้อมูลที่ห้ามมีค่าซ้ำกันนั้นเอง 

เลือกชนิดข้อมูล จากรายการตัวเลิอก ได้แก่

ข้อความสั้น 

ตัวเลข 

สกุลเงิน

วันที่

จริง/เท็จ

ไฟล์แนบ

ข้อความยาว เป็นต้น 

อธิบายแต่ละแบบ และแนวทางจากคลิปวีดีโอช่วยสอนตามภาพ ครับ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า