การสร้างแบบสอบถามข้อมูลชนิด Select Query

 แบบสอบถามข้อมูล คิวรี่ เป็นชุดเครื่องมือ คำสั่งการทำงาน ที่ง่ายและรวดเร็ว ในการใช้งาน เพื่อสกัด หรือ ดึงข้อมูลจากตารางเฉพาะในคอลัมน์ ที่เราสนใจนำมาแสดง สรุป รายงาน หรือ ประมวลผลตต่อไป 

ซึ่งการสร้างแบบสอบถามข้อมูล จะมีหลายแบบ ตั้งแต่ง่ายๆ ไปจนถึง ปานกลาง และซับซ้อน 

วันนี้เราจะมาเริ่มศึกษา การสร้างคิวรี่ ในแบบที่ง่ายๆ ที่สุดกันก่อน คือ คิวรี่แบบเลือกข้อมูลมาแสดง หรือ Selected Query นั้นเอง 

จากหน้าจอ มีข้อมูลตาราง หมายเลขโทรศัพท์ ตามภาพประกอบ จะมีหลายฟิล์ด หรือ คอลัมน์ แต่เราต้องการข้อมูล เพื่อให้คนอื่นไป เพียง ช่อง ชื่อ เบอร์โทร และชนิดของหมายเลข

บนแถบคำสั่งการ สร้าง >ออกแบบสอบถาม

ลากตารางโทรศัพท์เข้ามา ในหน้าต่างการทำงาน

เลือกฟิลด์ ที่ต้องการ 

รันการทำงาน 

บันทึกแบบสอบถามข้อมูล ไว้ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า