สร้างตารางด้วยวิธี ออกแบบตาราง Ms Access

 ขั้นตอนและการสร้างตารางข้อมูล MS ACCESS โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า Table Design หรือ การออกแบบตาราง 

เริ่มต้นจาก เมนูสร้าง 

จากนั้น คลิก ออกแบบตาราง 

ตั้งชื่อฟิลด์ดังนี้ 

รหัสข้อมูล   ตัวเลขอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์    ข้อความสั้น

ชนิดโทรศัพท์   เป็น ตัวช่วยการค้นหา

รหัสพนักงาน FK เป็น  ตัวเลข


** คีย์หลัก ให้ ฟิลด์ รหัสข้อมูล เป็นคีย์หลัก 

สร้างตารางด้วยวิธีการออกแบบตาราง Table Design 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า