สร้างความสัมพันธ์ตารางฐานข้อมูลแบบ กลุ่มต่อกลุ่ม MS ACCESS

 การสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ เรียกว่า กลุ่ม ต่อ กลุ่ม หรือ Many to Many 

แตกต่างจากแบบ 1 ต่อกลุ่ม และ 1 ต่อ 1 

โดยแบบ กลุ่มต่อกลุ่ม จะเป็นแบบที่พบบ่อย และใช้งานได้บ่อยที่สุด 

*** จำเป็นต้องมีการสร้างตารางพิเศษ ขึ้นมา สำหรับเชื่อมโยงระหว่าง 2 ตาราง เรียกว่า Link Table 


ขั้นตอนแรก เริ่มจากการสร้างตาราง สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลขึ้นมา ตั้งชื่อเป็น 

รายละเอียดการสั่งซื้อ 

โดยมีหน้าตาของตาราง และชนิดของข้อมูล ดังนี้ 

รหัสสินค้า ชนิดข้อมูล  ตัวเลข 

รหัสการขาย  ชนิดข้อมูล  ตัวเลข

*** ทั้งสองฟิลด์ ต้องกำหนดค่า ให้เป็น คีย์หลัก 

ขั้นสอง เชื่อมโยงความสัมพันธ์จาก 2 ตาราง คือ ตาราง รายการสินค้า และตาราง รายการการสั่งซื้อสินค้า  


ตามภาพประกอบ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า