เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลด้วย Ms Access

 สำหรับผู้สนใจสร้างฐานข้อมูลใช้งาน บนคอมพิวเตอร์ ทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายสุด คือ การสร้างโดย Ms Access เพราะ จะมีตัวอย่างฐานข้อมูล ที่เรียกว่า เทมเพลต ให้เลือกใช้งาน กับข้อมูลของเราได้ทันที่ โดยมีขั้นตอน ง่ายๆ ดังนี้ 

1 เปิด Ms Access

2. คลิกสร้าง New Database 

3 เลือกแม่แบบฐานข้อมูลจากรายการ ที่ตรงกับข้อมูลของเรามากที่สุด

4 กำหนดแหล่งเก็บฐานข้อมูล หรือกำหนดชื่อฐานข้อมูล และคลิก สร้าง  


จะมีองค์ประกอบของข้อมูลที่สำคัญคือ 

ตารางข้อมูล เราสามารถเปิดเข้าไปดู เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลของเรา เข้าเก็บในตารางได้ ทันที่ 

สำหรับการสร้างฐานข้อมูลอีกแบบหนึ่ง จะเป็นการสร้างเอง ออกแบบเอง จากเราทั้งหมด โดยไม่ต้องเลือกจากตัวอย่างหรือ แม่แบบ

เริ่มจาก หน้าต่างโปรแกรม Access

คลิก New และ เลือก ฐานข้อมูลเปล่า หรือ Blank

ตั้งชื่อฐานข้อมูล และเลือกแหล่งเก็บข้อมูลตามต้องการ 


สร้างตารางข้อมูลตามที่เราต้องการ และสร้างส่วนต่างๆ ด้วยตนเอง 
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า