วิธีการเปิดและปิดคำอธิบายแผนภูมิ Excel

จากการที่เราได้สอนวิธีการสร้างกราฟ ไปแล้ว เราจะมาดูกันต่อในเรื่องของการ ซ่อนและการแสดงคำอธิบายแผนภูมิของกราฟกัน
ทางภาษาอังกฤษจะเรียกว่า legend หรือ คำอธิบายแผนภูมิของกราฟ
ขั้นตอนการทำงาน
1 เริ่มจากคลิกเลือกกราฟก่อน
2 เลือก legend หรือ และเลือกลูกศร ถัดจากตัว legend
3 ตัวเลือกว่า ต้องการแสดงข้อมูลอะไรบ้าง บนกราฟ
4 เลือก แกนที่สอง ถ้าต้องการแสดงข้อมูล ตามลำดับต่อกัน
5 เลือกเมนูตัวเลือก และเลือก เส้น
6 เลือก OK เพื่อ ตกลง

เลือกว่าจะแสดงหรือซ่อนข้อมูล ให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของเรา


การแสดงข้อมูล legend
1 เลือกกราฟ และคลิก +
2 เลือก คำอธิบายแผนภูมิของกราฟ legend
3 เลือกข้อมูลตามที่ต้องการให้แสดง เช่น ตำแหน่ง บน ล่าง ซ้าย ขวา ของกราฟ 
4 ตอบ OK

การซ่อนกราฟ Legend
1 คลิกเลือกกราฟ
2 คลิกเครื่องหมาย +
3 คลิกปิดตัวเลือก คำอธิบายแผนภูมิของกราฟ legend


ก็หวังว่า จะเข้าใจ และนำไปลองฝึกใช้งาน ในการเปิด หรือปิด คำอธิบายแผนภูมิ บนกราฟของ excel กันได้ ถ้ามีปัญหา หรือสอบถามเพิ่มเติม ก็โพสต์คอมเม้นต์ใต้บทความเลยครับ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า