วิธีเรียงลำดับข้อมูลบนตาราง Ms Excel

ความสามารถในการจัดลำดับ หรือกลุ่มข้อมูล ตามลำดับ เช่น จาก อักษร ก - ฮ หรือ จาก ตัวเลข น้อยไปมาก ก็เป็นอีกความสามารถองโปรแกรม Excel ที่น่าสนใจ และนำมาใช้งาน เพื่อให้การนำเสนอข้อมูล เป็นไปตามความต้องการ

ตัวเลือก จะเป็นแบบ เรียงจาก น้อยไปมาก A b c ...z หรือ ก  ข ค ...ฮ
และกลับกัน คือ จากมากไปน้อย
ก่อนจะเรียงลำดับข้อมูล สำรวจความพร้อมนิดหน่อย
1 จะต้องไม่มี cell ใดๆ ของตารางที่ต้องการจะเรียงลำดับ มีค่าว่าง
2 สว่นหัวของตาราง มีการรวม cell เข้าด้วยกัน
ตามไฟล์ตัวอย่าง จะแสดงการ เรียงข้อมูล 2 คอลัมน์ คือ ชื่อสินค้า และ ราคาขายสินค้น
โดยจะเรียง จาก น้อยไปหามาก หรือ A ไป Z นั้นเอง

ขั้นตอนการทำงาน ก็จะง่ายๆ เริ่มจากการเปิดไฟล์ข้อมูล Excel ขึ้นมาก่อน
1 เลือก คอลัมน์ที่ต้องการ Sort หรือ เรียงลำดับข้อมูล   เป็นชื่อสินค้า
2 ไปที่การเรียงลำดับข้อมูล sort&fillter

รหัส ชื่อสินค้า จำนวน ราคาทุน ราคาขาย
7777777 ขนม 12 100 150
8888888 กะปิ 12 100 150
9999991 น้ำปลา 12 30 35
1234567 รองเท้า 12 150 200
1122337 ยาสีพัน 12 50 60
2255887 ครก 12 12 15
1245896 กระจกเงา 12 30 35
1589745 นมสด 12 35 45
3269854 ข้าวสารแห้ง 12 120 140
2541253 จาน 12 12 15
1254965 อ่าง 12 10 15

หลังการจัดเรียง
รหัส ชื่อสินค้า จำนวน ราคาทุน ราคาขาย
1245896 กระจกเงา 12 30 35
8888888 กะปิ 12 100 150
7777777 ขนม 12 100 150
3269854 ข้าวสารแห้ง 12 120 140
2255887 ครก 12 12 15
2541253 จาน 12 12 15
1589745 นมสด 12 35 45
9999991 น้ำปลา 12 30 35
1122337 ยาสีพัน 12 50 60
1234567 รองเท้า 12 150 200
1254965 อ่าง 12 10 15

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า