เริ่มต้นเรียนโปรแกรมนำเสนอเพาเวอร์พอยต์

สำหรับโปรแกรมสร้างสไลด์นำเสนองาน Powerpoint มีจุดเด่นหลายอย่าง
ง่ายในการสร้างงานนำเสนอจากแบบร่างหรือแบบสำเร็จรูป
เพิ่มข้อความ ภาพ และวีดีโอ ให้น่าสนใจ
เลือกแม่แบบงานนำเสนอของมืออาชีพ
ใส่ตัวเปลี่ยนสไลด์และลูกเล่นการเคลื่อนไหวของภาพและข้อความ
บันทึกไปที่ระบบ Cloud เพื่อง่ายในการแชร์และการเข้าถึง
เริ่มต้นสร้างสไลด์
1 เปิดโปรแกรมขึ้นมา
2 คลิกเลือก สไลด์เปล่า หรือเลือกแม่แบบ หรือเลือก Take a Tour เพื่อดูภาพรวมการใช้งานของโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
การเพิ่มกล่องข้อความและคีย์ข้อความ
 1 วางเคอร์เซอร์ลงจุดที่ต้องการพิมพ์ข้อความ
2 เลือก ข้อความ และเลือกตัวเลือกปรับแต่ง ข้อความ แบบอักษร ขนาด ตัวหนา ตัวเอียง หรือ ขีดเส้นใต้
3 เลือกใส่ สัญลักษณ์หน้าข้อความ หรือลำดับตัวเลข
การเพิ่มภาพ รูปร่าง หรือแผนผัง
1 เลือกคำสั่งแทรก
2 เพิ่มรูปภาพ เลือก รูปภาพ แล้วคลิกปุ่ม Browse เข้าไปเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์
3 เพิ่มรูปร่าง หรือแผนผัง คลิก รูป่าง แผนผัง เลือกสักแบบตามที่ต้องการ
การบันทึก
ตัวเลือกการบันทึก
1 บันทึกไปที่ระบบ Cloud เพื่อง่ายและเร็วในการแชร์ข้อมูล ต้องเชื่อมอินเตอร์เน็ต
2 คลิกที่ไฟล์ บันทึกเป็น>OneDrive
หรือจะเลือก Save บนคอมพิวเตอร์ก็ได้


การใช้งาน PowerPoint Designer
ให้เพิ่มรูปภาพเข้ามาในสไลด์ จากนั้น ออกแบบสไลด์ 
1 เลือก แทรก>รูปภาพ >เข้าไปเลือกภาพตามต้องการ และคลิก แทรก
แถบเมนูออกแบบ แสดงขึ้นมา และมีตัวเลือกการออกแบบให้เลือกออกแบบ 
2 เลือก ออกแบบ ตามที่ต้องการ 
การเปลี่ยนระหว่างสไลด์ 
ใส่ตัวเปลี่ยนสไลด์ 
1 เลือกสไลด์แรก ที่ต้องการ
2 บนเมนู ตัวเปลี่ยน เลือกลูกเล่นตัวเปลี่ยนตามต้องการ 
3 คลิกตัวเลือก จะมีเมนูย่อยการเปลี่ยน เลือก ตำแหน่งจากทิศไหน บน ล่าง ซ้าย ขวา 
*** ยกเลิกลูกเล่นการเปลี่ยน คลิก ไม่มี 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า