วิธีการกำหนดค่าตรวจสอบการป้อนข้อมูล Ms Excel

สำหรับการทำงานกับโปรแกรม Ms Excel นั้น จะสามารถกำหนดค่าตรวจสอบการคีย์ข้อมูล Ms Excel ได้ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการ ป้อนข้อมูล ให้เป็นข้อมูลเฉพาะตามที่เราต้องการเท่านั้น
โดยวิธีการเรียนรู้นั้น สมมุตติ ว่าเราต้องการให้คอลัมน์ A ป้อนข้อมูลรหัสสินค้า เป็นตัวเลข และมีจำนวน 7 ตัวเท่านั้น เรียกว่า มากกว่า หรือน้อยกว่า 7 ไม่ได้ และป้อนตัวอักษรก็ไม่ได้เช่นกัน
มาดูว่าเราจะกำหนดค่าตรวจสอบการป้อนหรือบันทึกข้อมูล ลงในช่องตาราง ให้เป็นข้อมูลเฉพาะตามที่เราต้องการ หรือระบุไว้ได้อย่างไร
กำหนดตารางข้อมูลจำนวน 5 คอลัมน์ดังนี้

ID# ชื่อสินค้า จำนวน  ราคาทุน ราคาขาย 
เสื้อยืดแขนสั้น 12 100 150
กางเกงขาสั้น 12 100 150
ในช่อง รหัสสินค้า ID# เราต้องการให้ป้อนข้อมูล กำหนดความยาว เท่ากับ 7 ตัว เราจะทำอย่างไร
1 เปิดไฟล์โปรแกรมขึ้นมา
2 ไปที่เมนู Data >การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ไปที่แท็บ การตั้งค่า>อนุญาติให้ ความยาวข้อความ>ข้อมูล เท่ากับ   7

3 ไปที่แท็บ การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ชื่อเรื่อง  ผิดพลาด
ข้อความ ป้อนจำนวน 7 ตัวเท่านั้น 


จริงๆ แล้วกฏ Validate หรือกฏการตรวจสอบการป้อนข้อมูล จะมีหลาย Option มากๆ ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถที่จะลองทดสอบ และฝึกฝนการใช้งาน เพิ่มเติม เช่น การตัง้ค่า ให้ ป้อนข้อมูล เฉพาะตัวเลข หรือ เวลา เป็นต้น 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า