การเพิ่มชื่อเรื่องของแผนภูมิ Chart

สำหรับตอนที่ผ่านมา ได้สอนและแนtนำขั้นตอนและวิธีการสร้างกราฟ หรือแผนภูมิสำหรับการนำเสนอข้อมูล บนตาราง Ms Excel ไปแล้ว
คิดว่ายังพอจำได้ และสามารถทำกันได้ และทำเป็นแล้ว รวมทั้งสอนการสร้าง การเพิ่ม การแสดงเส้นแนวโน้มข้อมูล ของแผนภูมิต่างๆ

สำหรับวันนี้ จะมาสอนวิธีการตั้งชื่อแผนภูมิ ให้ตรงกับการนำเสนอข้อมูล หรือ ความต้องการของเรา

การเพิ่มชื่อเรื่องของแผนภูมิ Chart บน Ms Excel นั้น เพื่อให้เข้าใจ ได้ว่า ต้องการสื่อ หรือนำเสนอในข้อมูล เรื่องอะไร

วิธีการ
บนแผนภูมิ chart, เลือกแผนภูมิ "ชื่อแผนภูมิ"และพิมพ์ ชื่อแผนภูมิ
เลือก เครื่องหมาย +
เลือกหัวลูกศร ถัดจาก ชื่อแผนภูมิ
เลือก จัดตรงกลาง Centered Overlay เพื่อแสดงชื่อของแผนภูมิ บนซาร์ต หรือ เลือกตำแหน่งอื่นๆ จากตัวเลือก
คลิกเม้าส์ขวา ที่ชื่อของแผนภูมิ เพื่อเลือก รูปแบบ เช่น การเติม สีสัน ลักษณะพิเศษอื่นๆ


การอัพเดท ชื่อแผนภูมิ chart

คลิกเลือกชื่อแผนภูมิ
ใส่เครื่องหมาย = ลงในช่องใส่สูตร
คลิกเลือก cell ที่ต้องการปรับมาเป็นชื่อของแผนภูมิ

 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า