วิธีแสดงแนวโน้มข้อมูลในช่องของ Excel

จากตอนนี่ผ่านมา เราได้สอนการสร้างกราฟ หรือแผนผังเพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปของแผนผัง ไปแล้ว สำหรับตอนนี้ จะมาสอนวิธีแสดงแนวโน้มข้อมูลในช่องของ Excel กันโดยใช้ตัวทำงานที่เรียกว่า Sparklines ซึ่งเป็นเส้นแสดงทิศทางหรือแนวโน้มขึ้นลงของข้อมูลขนาดเล็ก จะแสดงอยู่ในช่อง cell ข้อมูลของตารางชีทงานเลย
วิธีการเพิ่ม
1 คลิกเลือก cell ว่างๆ ของแถวข้อมูล
2 ไปที่เมนูแทรก> เลือก แนวโน้มข้อมูล sparkline
3 คลิกเลือก cells ข้อมูลในแถวที่ต้องการแสดงผลเป็นเส้นแนวโน้ม และคลิก ตกลง
4 แถวที่เหลือ ก็จับตัวลากแดรกลงมา จนครบทุกแถวที่ต้องการ
การจัดรูปแบบของเส้นแนวโน้ม sparkline
1 คลิกเลือกเส้นแนวโน้มก่อน
2 ไปที่การออกแบบ และเลือกตัวเลือก

ตัวเลือกรูปแบบ สามารถปรับแต่งอะไรได้บ้าง

เลือกเส้น คอลัมน์ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของเส้นแนวโน้ม
เลือก ตัวเน้นสี เพื่อให้แต่ละเส้นมีความโดดเด่น
เลือกสไตล์ของเส้นแนวโน้ม
เลือกสีของเส้นแนวโน้ม


สามารถชมคลิปภาพวีดีโอนำเสนอได้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า