การใช้งานคำสั่ง VLOOKUP

แนะนำทิปและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม MS Excel ในวันนี้ จะมาสอนวิธีการใช้งานฟังก์ชั่น VLOOKUP ซึ่งมีความน่าสนใจในการนำไปใช้งาน ในกรณีที่เราต้องการให้แสดงผลข้อมูลในตาราง ตามที่เราต้องการ ซึ่งจริงๆ จะมีการประยุกต์ และนำไปใช้งานกันได้ในหลายลักษณะ
แต่สำหรับเนื้อหาในวันนี้ จะเป็นตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ให้สามารถ เข้าใจ และฝึกทำตามไปได้
ต้องมีการเตรียมไฟล์ข้อมูลตามตัวอย่างประกอบ
สำหรับนักเรียน หรือผู้สนใจ ก็สามารถฝึกโดยการคีย์ข้อมูลเตรียมการไว้ก่อน และฝึกทำตาม ก็จะได้ผลตามที่ต้องการ

การใช้งานคำสั่ง VLOOKUP เพื่อสืบค้นหาค่าของข้อมูลในตาราง หรือขอบเขตตารางข้อมูล ใน MS Excel จะมีขั้นตอนและวิธีการใช้งาน สำหรับท่านที่สนใจ ศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ครับ
1 เลือกเซลส์ที่ต้องการ แสดงผลการค้นหา
2 พิมพ์  = VLOOKUP (
3 ใช้เม้าส์ไปเลือกเซลส์ข้อมูล ที่ต้องการค้นหา
4 พิมพ์ ,
5 นำเม้าส์ไปแดรกคลุมขอบเขตข้อมูล คอลัมน์และแถว ที่ต้องการค้นหา
4 พิมพ์ , แล้ว ใส่จำนวนของคอลัมน์ที่ต้องการค้นหา เช่น 2
5 พิมพ์ False )
6 กดแป้น Enter

เป็นงัยกันบ้าง
หวังว่าคงพอเข้าใจและทำตามไปได้
หากมีคำถาม หรือเสนอแนะอย่างไรก็ยินดีสอบถามกันเข้ามาได้ ภายใต้บทความนี้โดยตรง

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า