การใช้งานสูตรพื้นฐานในตาราง Excel

การใช้งานตารางคำนวณ เช่น ผลรวม ผลบวก ลบ คูณ หาร เป็นพื้นฐานและความสามารถในการคำนวณทางบัญชี หรือทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรมนี้ เลย
เราจำเป็นจะต้องทราบและเข้าใจพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม ในการคำนวณ ค่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถประยุกต์ และนำไปใช้กับลักษณะงานของแต่ละคนได้อย่างดี ต่อไป
สำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาเรียน ในการการคำนวณ ค่าผลรวม หรือการบวกเลข บนโปรแกรม excel กัน
สิ่งที่เราจะต้องคุ้นเคย cell และ Formula bar
ภาษาไทย หมายถึง ช่องเซลส์ และ ช่องสูตร
หลักการทำงาน
1 เริ่มจากคลิกเลือก เซลส์ ที่ต้องการคำนวณ
2 ใส่เครื่องหมาย =
3 ใส่ตัวอักษรของคอลัมน์และตัวเลขของแถว เช่น B2 + B3+ฺB4 แล้วกด Enter
หรือจะใช้วิธีเรียกใช้งาน Function ผลรวม
ให้ใช้ = (Sum แล้วนำเม้าส์คลิกเลือกเซลส์ตามที่ต้องการ
กดแป้น Enter เพื่อตกลง


การใช้งานสูตรโดยเรียกใช้ฟังก์ชั่น
1 คลิกเลือกเซลส์ที่ต้องการใส่สูตรคำนวณ
2 ใส่เครื่องหมาย = แล้วตามด้วย Sum (
ให้เอาเม้าส์ไปคลิกที่เซลส์ข้อมูลแรกที่ต้องการคำนวณ แล้วแดรกเม้าส์ไปเซลส์สุดท้ายที่ต้องการ
3 กด Enter

การคัดลอกสูตร
1 นำเม้าส์แตะที่ขอบเซลส์ผลคำนวน ลูกศร + แสดงขึ้นมาที่มุมล่างของเซลส์ จับลากเพื่อคัดลอกเซลส์ได้ทันที
จะได้ผลการคำนวณ ตามค่าของข้อมูลทันที

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า