การกรองข้อมูลในตาราง Excel

จากตอนที่ผ่านมา ได้สอนวิธีการเรียงข้อมูลในตารางไปแล้ว สำหรับวันนี้จะมาสอนการ กรองข้อมูล หรือการ ฟิลเตอร์ ข้อมูล เพื่อ แสดงข้อมูล เฉพาะในส่วนที่เราต้องการ

การกรองข้อมูล โปรแกรม จะซ่อนข้อมูล ส่วนที่เราไม่ต้องการแสดงไว้ และจะแสดงข้อมูล ตามเงื่อนไขที่เราต้องการเท่านั้น
เงื่อนไขการกรอง เช่น
แสดงข้อมูล เฉพาะ =
แสดงข้อมูลที่มีค่า ระหว่าง   ถึง
เป็นต้น

เพื่อให้เห็นตัวอย่าง
ให้เปิดไฟล์ excel ขึ้นมา
1 เลือกไปที่ cell ของคอลัมน์ที่ต้องการกรองข้อมูล
2 ไปที่เมนู ข้อมูล > เลือก การกรองข้อมูล
จะมีหัวลูกศร แสดงขึ้นมาของแต่ละ คอลัมน์   เมื่อนำเม้ส์ไปคลิก จะมี เงื่อนไข การกรองข้อมูล ให้เลือกใช้งาน

ตัวอย่าง กรอง ตัวเลข เลือก เง่อนไข ราคาทุน แสดงข้อมูล ระหว่าง 30   ถึง  100

จะได้ผลการกรองตามภาพPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า