การย่อและขยายขนาดช่องข้อมูล Excel

มือใหม่หัดใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ วันนี้ จะมาสอนวิธีการปรับขนาดของช่องข้อมูล ให้มีขนาด กว้างขึ้น หรือ เล็กลง ตามที่เราต้องการ
โดยจะมาเริ่มกันจากการปรับความกว้างของคอลัมน์
สามารถเลือกที่ละคอลัมน์
1 เปิดไฟล์ข้อมูลขึ้นมา
2 นำเม้าส์ไปแตะที่ขอบตารางของแต่ละช่อง แดรกเม้าส์เพื่อปรับขนาดให้กว้างขึ้นหรือปรับลงมาตามต้องการ
กรณีต้องการปรับมากกว่า 1 คอลัมน์
1 เลือกคอลัมน์ที่ต้องการปรับ เช่น A B C เป็นต้น
2 นำเม้าส์ไปแตะที่ขอบตารางของแต่ละช่อง แดรกเม้าส์เพื่อปรับขนาดให้กว้างขึ้นหรือปรับลงมาตามต้องการ

บางครั้งเราปรับที่ละคอลัมน์ ก็จะกว้างไม่เท่ากัน หากต้องการปรับให้เท่ากันทุกช่อง


1 ที่มุมซ้ายมือ คลิกเลือก All ทั้งหมด
2 มาที่ขอบตารางของคอลัมน์แล้ว ดับเบิลคลิก จะเป็นการปรับทุกช่องเท่ากันอันโนมัติ
ต่อไปไปการปรับความกว้างของแถว ใช้หลักการเดียวกันกับคอลัมน์ได้เลย
1 ปรับความกว่้างที่ละแถว นำเม้าส์แตะที่ขอบแถวและแดรกเม้าส์ ปรับขนาดตามต้องการ
การปรับหลายๆ แถวพร้อมกัน
1 เลือกแถวที่ต้องการปรับ
2 นำเม้าส์ไปแตะที่ขอบแถวใดแถวหนึ่ง แล้วแดรกเม้าส์ลากเพื่อปรับขนาดให้กว้างขึ้นตามต้องการ
การปรับตำแหน่งของข้อความ ให้ชิดตรงกลาง ชิดบน หรือ ขอบล่างของแถว
บนเมนูด้านบน คลิกที่การจัดตำแหน่ง และเลือกตำแหน่งตามต้องการ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า