การย้าย คัดลอกและวางข้อมูล Ms Excel

มือใหม่หัดใช้งานเอ็กเซล
วันนี้ จะมาแนะนำวิธีการ ตัด คัดลอก และวาง เซลข้อมูลกัน
เริ่มจากเปิดไฟล์งานเอ็กเซลขึ้นมาก่อน

จากนั้น คลิกไปที่เซล ที่ต้องการ จะตัด
บนเมนูบาร์ กดไอคอน กรรไกร 1 ครั้ง จะเป็นการ ตัด ข้อมูล
หรือ ใช้การกดแป้น Ctrl + X

จากนั้น นำเม้าส์ไปคลิกจุด หรือ ตำแหน่งที่ต้องการจะวางข้อมูล

บนแถบเมนู คลิกปุ่ม วาง หรือ paste
หรือ ใช้วิธีกดแป้น Ctrl + V


วิธีการคัดลอกเซลหรือ ก็อปปี้ Copy
คลิกไปที่เซล ที่ต้องการ จะ copy
บนเมนูบาร์ กดไอคอน กระดาษเล็กๆ 2 ใบ
หรือ ใช้การกดแป้น Ctrl + C

จากนั้น  นำเม้าส์ไปคลิกจุด หรือ ตำแหน่งที่ต้องการจะวางข้อมูล
บนแถบเมนู คลิกปุ่ม วาง หรือ paste
หรือ ใช้วิธีกดแป้น Ctrl + V
เทคนิคการย้าย การคัดลอกโดยใช้เม้าส์ในการ ลากคลุมข้อมูล จากนั้น ลาก วาง
คลิกเพื่อเลือกเซล หรือ ขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ ย้าย หรือ คัดลอก

ทำตามวิธีต่อไปนี้


นำเม้าส์ไปแตะที่ขอบของเซลที่เราเลือก เม้าส์จะเปลี่ยนเป็นไอคอน ลูกศร 4 ทิศ ให้กดเม้าส์ค้างแล้วลากไปยังจุดหรือ ตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ

การคัดลอกข้อมูล ให้กด Ctrl ค้างไว้ ตอนที่นำเม้าส์ไปแตะที่ขอบเซล ไอค่อนเม้าส์จะเปลี่ยนรูปเป็น ลูกศร+ กดค้างลากไปยังจุด หรือตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ

การย้ายข้อมูลบนชีทงานที่มีข้อมูลอยู่แล้ว

เลือกเซล หรือขอบเขตที่ต้องการจะย้าย
กดปุ่ม Shift ค้างไว้ นำเม้าส์ไปแตะที่ขอบเซล ไอค่อนจะเปลี่ยนเป็นรูป ลูกศร 4 ทิศ ใช้การกดเม้าส์ลากไปวางยังจุดหรือตำแหน่งใหม่บนชีทงานตามต้องการ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า