การเลือกเนื้อหาของเซลส์ Ms Excel

ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกข้อความบนเซลส์ ได้ 2 วิธี คือ
1 นำเม้าส์ไปคลิกเลือกเซลส์ที่ต้องการ 
2 ใช้ปุ่มลูกศร บนล่าง ซ้ายขวา บนแป้นพิมพ์เพื่อไปยังจุดหรือตำแหน่งของเซลส์ที่ต้องการ 
ต่อไปไปวิธีการเลือก ข้อมูลทั้งคอลัมน์ ทำได้ 2 วิธี
1 ใช้เม้าส์คลิกเลือก ที่หัวของคอลัมน์ 
2 ใช้การกดแป้น  Ctrl+Space Bar 
เช่นเดียวกันเราสามารถเลือกทั้งแถวได้ 2 วิธี
1 ใช้เม้าส์คลิกเลือก ที่หัวของแถว
2 ใช้การกดแป้น Shift+Space Bar 
ต่อจะสอนการเลือกข้อมูลทั้งแผ่นชีทงาน  ได้ 2 วิธีเช่นกัน
1 ใช้เม้าส์คลิกเลือก ที่มุมของแผ่นชีทงานด้านบนซ้าย
2 ใช้การกดแป้น  Ctrl+A

การเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์ อีก 1 วิธี 
1 นำเม้าส์ คลิกเลือกแถวหรือคอลัมน์แรกที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และนำเม้าส์ไปเลือก ตำแหน่งปลายทางตามต้องการ


การเลือกแถวหรือคอลัมน์เฉพาะที่ต้องการ 
1 นำเม้าส์ คลิกเลือกแถวหรือคอลัมน์แรกที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ และนำเม้าส์ไปเลือก แถวหรือคอลัมน์ถัดไป ตามต้องการPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า