ฟรีโปรแกรมแปลงค่าหน่วยวัด


From Tri-Mag :
This simple unit converter is small and easy to use, just download it and start converting values. Click on the type of conversion you need and then enter the value. Please note that this application was develop to helping student, architects, and engineers with easy and fast conversion between the English and Metric system.
Tri-Mag Unit Converter 1.0 ฟรีแวร์ขนาดเล็กที่ง่ายต่อการดาวโหลดและใช้งาน โดยเลือกค่าของหน่วยวัดตามที่เราต้องการ แล้วแปลงเป็นหน่วยวัดตามที่เราต้องการได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือสถาปนิก และวิศวกร ได้ใช้งานในการแปลงค่าหน่วยวัดขนาดตามความต้องการของเรา เช่น ความยาว เวลา มวล อุณหภูมิ และ พื้นที่
ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Tri-Mag-Unit-Converter/3000-20431_4-10966447.html?tag=mncol
ขนาดไฟล์ (72K)
รองรับ Windows 2003, Windows Vista, Windows 95, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 98

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า